Barbara Pawłowska, Associate Professor

position:
duties:
Head of Doctoral Studies
phone:
58-523-12-81
secretary's office phone:
1190
room:
229
WWW:
Other duties:
Career
 • From 2014 Associate Professor in the Department of Transport Economics
 • From1998 tutor in the Department of Comparative Analyses of Transportation Systems
 • 1998 - PhD degree (thesis: " " / in Polish)
 • 1998-1988 - asistant in the Department of Comparative Analyses of Transportation Systems
 • 1984-1989 - studies in the University of Gdansk (MSc degree, diplom on "Influence of containerization for organizational aspects of forwarders and transport operators")
Publications

Publication:

1       Adekola P., Iyalomhe F., Paczoski A., Abebe S., Pawłowska B., Bąk M., Cirella G.: Public perception and awareness of waste management from Benin City, Scientific Reports, Nature Publishing Group, nr 11, 2021, s. 1-14, DOI:10.1038/s41598-020-79688-y,

2       Czermański E., Cirella G., Oniszczuk-Jastrząbek A., Pawłowska B., Notteboom T.: An energy consumption approach to estimate air emission reductions in container shipping, Energies, vol. 14, nr 2, 2021, s. 1-18, DOI:10.3390/en14020278,

3       Czermański E., Pawłowska B., Oniszczuk-Jastrząbek A., Cirella G.: Decarbonization of maritime transport: analysis of external costs, Frontiers in Energy Research, Frontiers Media S.A., vol. 8, 2020, s. 1-8, DOI:10.3389/fenrg.2020.00028,

4       Cirella G., Bąk M., Koźlak A., Pawłowska B., Borkowski P.: Transport innovations for elderly people, Research in Transportation Business and Management, Elsevier BV, vol. 30, 2019, s. 1-17, DOI:10.1016/j.rtbm.2019.100381,

5       Koźlak A., Pawłowska B.: Mobility-as-a-Service for improving mobility in smart cities - a comparative analysis of selected cities, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 63, nr 10, 2019, s. 31-46, DOI:10.15611/pn.2019.10.03,

6       Pawłowska B., Osiecka-Brzeska K.: Strategiczne podejście do SOU - co oznacza dla zarządzania uczelnią?, W: Społeczna odpowiedzialność: znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania / Jastrzębska Ewa, Przybysz Monika, Wróbel Magdalena (red.), 2019, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ISBN 978-83-7610-696-0, s. 24-27,

7       Borkowski P., Burnewicz J., Koźlak A., Pawłowska B., Ważna A.: Transport a organizacja przestrzeni w życiu społeczno-gospodarczym, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN , vol. 182, 2018,

8       Pawłowska B.: Benefits of incorporating the concept of corporate social responsibility into the strategy of transport sector companies, Ekonomia i Środowisko, nr 4 (67), 2018, s. 212-222,

9       Pawłowska B.: Intelligent transport as a key component of implementation the sustainable development concept in smart cities, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, Uniwersytet Gdanski, nr 79, 2018, s. 7-21, DOI:10.26881/etil.2018.79.01,

10    Pawłowska B.: Koszty zewnętrzne transportu w Polsce, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska,  vol. 27, nr 1, 2018, s. 28-41, DOI:10.22630/PNIKS.2018.27.1.4,

11    Pawłowska B., Suchanek M.: Transport as a factor in the achievement of the EU goals to combat climate changes and to reduce greenhouse gases  emissions, Journal of Management and Financial Sciences, vol. 11, nr 33, 2018, s. 79-96,

12    Oniszczuk-Jastrząbek A., Pawłowska B., Czermański E.: Polish sea ports and the Green Port concept, SHS Web of Conferences , EDP Sciences-Web of conferences, vol. 57, 2018, s. 1-11, DOI:10.1051/shsconf/20185701023,

13    Oniszczuk-Jastrząbek A., Pawłowska B., Czermański E.: Sea port as an element of a city sustainability based on city-port of Gdańsk, SHS Web of Conferences , EDP Sciences-Web of conferences, vol. 58, 2018, s. 1-15, DOI:10.1051/shsconf/20185801021,

14    Koźlak A., Pawłowska B.: Ekoinnowacje jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu przedsiębiorstw transportowych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  nr 332, 2017, s. 5-16,

15    Koźlak A., Pawłowska B.: Transport efektywnie korzystający z zasobów jako paradygmat współczesnego rozwoju sektora, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 64, 2017, s. 111-128,

16    Pawłowska B.: Alternative fuels in transport as energy security factor in European Union, Transport Economics and Logistics, Gdansk University Press, vol. 72, 2017, s. 65-84, DOI:10.5604/01.3001.0010.6876,

17    Pawłowska B.: Transport jako element inteligentnego miasta, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 475, 2017, s. 226-237, DOI:10.15611/pn.2017.475.20,

18    Pawłowska B.: Miejsce i rola polityki transportowej w realizacji priorytetów strategii Europa 2020, W: Jakość zarządzania: refleksje, wymiary, problemy / Bugdol Marek, Jedynak Piotr (red.), 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 978-83-233-4283-0, s. 289-298,

19    Pawłowska B.: Zrównoważony rozwój sektora transportu w polityce Unii Europejskiej, W: Współczesna polityka transportowa / Rydzkowski Włodzimierz (red.), 2017, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ISBN 978-83-208-2282-3, s. 37-65,

20    Purwanto A., Heyndrickx C., Kiel J., Betancor O., Socorro M., Hernandez A., Eugenio-Martin J., Pawłowska B., Borkowski P., Fiedler R.: Impact of transport infrastructure on international competitiveness of Europe, Transportation Research Procedia, Elsevier BV, vol. 25, 2017, s. 2877-2888, DOI:10.1016/j.trpro.2017.05.273,

21    Koźlak A., Pawłowska B.: Współczesne wyzwania europejskiej polityki transportowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 450, 2016, s. 311-322, DOI:10.15611/pn.2016.450.27,

22    Pawłowska B., Koźlak A.: Transport i gospodarka morska w inteligentnych specjalizacjach jako czynnik poprawy konkurencyjności regionów w Polsce, Problemy Transportu i Logistyki,  nr 34, 2016, s. 155-165, DOI:10.18276/ptl.2016.34-15,

23    Pawłowska B.: Analiza czynników kształtujących popyt na usługi transportowe w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki, nr 30, 2015, s. 87-104, DOI:10.18276/ptl.2015.30-07,

24    Pawłowska B.: Rola transportu w realizacji idei "inteligentnego miasta", Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów, nr 3, 2015, s. 5455-5467

25    Pawłowska B.: W kierunku zrównoważonego rozwoju - przegląd efektów działań w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,  nr 401, 2015, s. 362-372, DOI:10.15611/pn.2015.401.33,

26    Pawłowska B.: W kierunku zrównoważonego transportu : przegląd efektów działań europejskiej polityki transportowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 54, 2015, s. 87-113,

27    Pawłowska B.: Zrównoważony rozwój transportu jako przykład poprawy efektywności sektora, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica,  vol. 2, nr 313, 2015, s. 63-78, DOI:10.18778/0208-6018.313.05,

28    Pawłowska B.: (red.)Infrastruktura transportu a konkurencyjnośc regionów w Unii Europejskiej, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-358-5, 214 s.,

Research interests
 • Sustainable economic development and social well-being
 • The ecological side of economic activity - dimensions of anthropopression
 • Sustainable development of transport
 • Estimation of external transport costs
 • Ecological losses and benefits, product life cycle
 • Energy efficiency of transport
 • EU transport and ecological policy
 • Environmental innovations in transport
 • Maritime economy in the implementation of sustainable development goals
 • Sea transport and its impact on the natural environment
 • Improving the energy efficiency of seaports as a factor of energy security
 • Corporate social responsibility (CSR)
Other