Renata Orłowska, PhD

position:
duties:
Head of Centre
phone:
58-523-1365
secretary's office phone:
1505
room:
336
WWW:
Other duties:

Executive MBA UG Director

Faculty coordinator of Erasmus KA107 (Japan, Australia, Jordan, South Africa)

Manager of the he international project Professional UNcertainty Competence (PUNC) 2020-2023

Career

Renata Orlowska, PhD , MBA is an assistant professor  at the Institute of International Business at the Faculty of Economics of the University of Gdańsk (working at the University since 1994). She is Director of Executive MBA Study at University of Gdansk (since 2000) and Chairman of Social Committee  at the University of Gdansk (since 2002).

She studied economics, in Gdansk (Poland), where she obtained her M. A. in Economics (International Business- 1994) and her PhD in Economics (International syndicated loans- 2001). She studied Economics at the FHTW Berlin (Germany 1993-1994) and Executive MBA at Gdansk University (MBA 2001). She participated to Executive Study at Harvard Business School, EECPCL (2006).  She was a Lecturer at the HTW Berlin (Germany), University of Applied Science in Turku (Finland), University of Genoa (Italy), University of Huddersfield (UK), University of Abertay, Dundee (Scotland),  DIT (Ireland), University of Saragossa (Spain).

Over the past 15 years, she has held various senior leadership roles at University of Gdansk, including Vice-Director of the Institute of International Business, Deputy Chairman of the University of Gdansk Senate Social Committee, President of the University of  Gdansk Senate Social Committee, Senator of the University of Gdansk - a representative of the Faculty of Economics, Vice-President of University Housing Associations,  member of the Faculty of  Economics Commission for evaluation of  assistants and adjuncts.

Her research interests include: international economy, European Union migration policy, trade policy, problems of GATT/WTO system, fair trade, development gap,  international migration and labour force flows, international economic organizations, prices in the contemporary economy, entrepreneurship, small  business, family business.  

She has been the project  coordinator of various research projects, including Quality Assurance at higher education (QUAILTAS), Tempus Project at University of Gdansk, together with (University of Huddersfield, University of Antwerp, University of Zaragoza, FHTW Berlin) (1999-2001), The influence of labour force flows in the European Union on  solving the problem of demographic gap, The University Gdańsk Research. Results of his studies have been presented to national and international scientific conferences. Her research achievements include ca. 40 reviewed publications.

 

She was also participant to several research projects, in which she was responsible, inter alia, for drafting research questionnaires, coordination of direct surveys, supervising the interviewers, and handling study results using statistical and econometric methods.


Professional career:
01.10.1994- 12.02.2001 - Assistant in the Department of International Economic Relations
at the Institute of International Business,  Faculty of Economics, University of Gdansk
2000-2001 Program Head and Coordinator of the European Union PHARE TEMPUS JEP
Qualitas
from 01.10.2000 - Director of  Postgraduate Studies Executive MBA at the University of Gdansk,
from 13.02.2001 - Assistant Professor (adjunct) in the Department of International Economic Relations in Institute of International Business
since 2008 - Deputy Chairman of the University of Gdansk Senate Social Committee

2002-2008 - Deputy Director of the Institute of International Business
2002 -2008 - President of the University of  Gdańsk Senate Social Committee
2002-2005 - Senator of the University of Gdańsk - a representative of the Faculty of Economics
2005-2006 - Governor of  Kiwanis International Poland,
2006 -2010 - Vice-President of University Housing Associations (investment Piast Street in Gdańsk)
2011-2012 - member of the Faculty of  Economics Commission for evaluation of  assistants and adjuncts

Education:
1989-1994
- Master studies  at the  University of Gdansk, Faculty of Economics, specializing in international trade - M.Sc. -30.06.1994. M.Sc. Thesis title: Leasing as a financing source investment
1993-1994 - studies at the Fachhochschule für Technik und Wirtschaft (FHTW) Berlin,
Germany, specializing in international finance, as part of the TEMPUS Programme
1996-1997-  Postgraduate Study of the Universal Banking, Gdańsk Academy of Banking
1998 - 2000 - Postgraduate Study, MBA, University of Gdansk - MBA (February 24, 2000). Title of the thesis: Investment Banking
11.10.2001 - PhD in economics from the University of Gdansk - the title of PhD thesis: International syndicated loan market
21-29 July 2006 - Executive Summery Study, The Entrepreneurship Education Colloquium
on Participant-Centered Learning Program (EECPCL), Harvard Business School, Boston,
USA.

Publications

Monographs:

1. Uwarunkowania i skutki rozwoju migracji ekonomicznych w Unii Europejskiej   w świetle wybranych  teorii migracji międzynarodowych,  University of Gdańsk Publishing House, Gdańsk 2013, p. 250,  (ISBN  978-83-7865-108-6 )

  1. Kredyty konsorcjalne, University of Gdańsk Publishing House, Gdańsk 2004, p. 163, (ISBN- 83-7326-196-6) 

Editor of books:

 

1.Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej,

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012 (co-editor: K.Żołądkiewicz, 50%), p. 34, 2 (ISBN-978-83-208-1990-8)

2.Wybrane problemy współczesnej gospodarki rynkowej,

Working Papers of  Master of Business Administration University of Gdańsk, No.3, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, p. 237, (ISBN83-89786-09-5)

3.Wybrane problemy współczesnej gospodarki rynkowej,

Working Papers of  Master of Business Administration University of Gdańsk, No. 2, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, p. 220, (ISBN 83-88829-60-2)

4. Cykle koniunkturalne - teoria, analiza i praktyka,  Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, p. 161, (ISBN 83-88829-74-2)

5.Wybrane problemy współczesnej gospodarki rynkowej,

Working Papers of  Master of Business Administration University of Gdańsk, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, p. 160, (ISBN 83-88829-42-4)

 

Chapters in books:

 

1.       Międzynarodowe stosunki gospodarcze, (ed.) E. Oziewicz, T. Michałowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, p.  403   (ISBN 978-83-208-2047-8)

Chapters: 3,4,5,8, annexes C,E

Chapter 3: Korzyści z handlu międzynarodowego w świetle teorii pp. 69-83

Chapter. 4: Międzynarodowy handel usługami, pp. 84-93

Chapter 5: Kształtowanie się cen we współczesnym handlu światowym, pp. 94-112

Chapter 8: Migracja zasobów pracy w skali międzynarodowej, pp. 155-173

Annex C: Grupa Banku Światowego, pp.355-365

Annex E: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), pp. 383-388

2. Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, (ed.) R. Orłowska, K.Żołądkiewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, p. 342 (ISBN 978-83-208-1990-8)

 Chapters: 4.1, 4.3, 8, 12.1, 12.3

Subchapter. 4.1: Międzynarodowy podział pracy, pp. 69-72

Subchapter:  4.3: Usługi w handlu międzynarodowym, pp. 79-95

Chapter  8: Globalne powiązania rynków pracy, pp. 140-148

Subchapter 12.1: Unia Europejska, pp. 211-218

Subchapter 12.3:  Europejski Obszar Gospodarczy, pp. 227-232

3.Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm województwa pomorskiego,

(ed.). S. Umiński, PBS DGA Spółka z o.o. i Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, p. 201 (ISBN -978-83-62270-02-6)

Chapter 5 together with K. Żołądkiewicz, 50%

Charter 5: Bariery w handlu z Rosją napotykane przez firmy województwa pomorskiego, pp. 97-114

4. Selected problems of the Contemporary world economy . Trends in the World Economy,

(ed.). J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel,  University of Szczecin Press,   Szczecin 2010, p. 154   (ISBN 978-83-7241-775-6, ISSN 2081-4046)

Chapter 7: Poland’s membership in the European Union and the emigration  of workforce, pp. 105-126

5. Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime,

(ed.)  J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, p. 290 (ISBN-978-83-255-0759-6)

Chapter 21: Wpływ emigracji Polaków na koniunkturę gospodarczą Polski, pp. 229-235.

6. Konkurencyjność w handlu międzynarodowym - czynniki   i uwarunkowania,

(ed.) K. Kaszuba, M. Maciejewski, S. Wydymus, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, p. 372 (ISBN 978-83-927790-2-8)

Charter: Wpływ emigracji polskich zasobów pracy na wzrost gospodarczy w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, pp. 289-300.

7. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne na przełomie XX/XXI wieku, (ed.) K. Żołądkiewicz, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008, p. 197, (ISBN 978-83-7531-047-4)

Chapter: Motywy i cele migracji na przykładzie migracji Polaków po 2004 roku, pp. 153-166.

8. Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, (ed.) E. Oziewicz,  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, p. 320, (ISBN 83-208-1601-7)

Chapters: 3,4,7, subchapters 11.3, annexes: C, F

Charter 3: Międzynarodowy handel usługami, pp. 57-68

Charter 4: Kształtowanie się cen we współczesnym handlu światowym, p[. 69-85

Charter 7: Migracje zasobów pracy w skali międzynarodowej, pp. 129-146

Subchapter 11.3 Tendencje wahań koniunkturalnych we współczesnej gospodarce światowej, pp.213-221

Annex C: Grupa Banku Światowego, pp. 290-301

Annex F: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), pp. 309-315

9. Cykle koniunkturalne - teoria, analiza i praktyka,  Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, p. 161 (ISBN 83-88829-74-2)

Chapters: 3,4,5, Summary,  Annex No. 2 2, Glossary

Chapter 3: Przepływy międzynarodowe a cykl koniunkturalny, pp. 53-70

Chapter 4: Oddziaływanie państwa na gospodarkę i stabilność wzrostu gospodarczego, pp. 71-90

Charter 5: Metody diagnozowania i prognozowania koniunktury gospodarczej, pp. 91-134

Summary, pp. 135-138

Annex  2: Analiza wskazań makrometru (III 2002-IX 2003), pp. 141-143.

Glossary,  pp. 145-152.

 

Scientifics articles:

1.                   Międzynarodowe organizacje gospodarcze a globalne problemy handlu międzynarodowego in: Handel międzynarodowy  2002, Stan i kierunki, Materiały X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej,  ed.  K. Budzowskiego, S. Wydymusa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie,Katedra Handlu Zagranicznego, Kraków 2002,  pp.398-403, ISBN 83-88397-05-1

2.                   Rola i znaczenie międzynarodowego funduszu walutowego  w rozwiązywaniu problemów globalnych in: Globalizacja w gospodarce światowej, ed. T. Czuby, M. Skurczyńskiego, Wydawnictwo Instytutu Handlu Zagranicznego  Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2002, pp. 190-201,   ISBN 83-88929-49-1

3.                   Rola międzynarodowych organizacji gospodarczych w procesie globalizacji in: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa    i gospodarki, ed. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 930/2002, pp. 86-91, ISSN 0324-8145

4.                   Analiza czynników motywacyjnych wobec pracowników na przykładzie przedsiębiorstw działających na rynku polskim, in: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, ed. E. Urbańczyka, Wydawnictwo KREOS, Szczecin 2003, pp. 379-390, ISBN 83-916357-2-4

5.                   The Role of European Investment Bank in the Creation of Common Europe(co-author E. Adamowicz, 50%) in: New Security Challenges as Challenges Peace Research, ed. K.K. Khudoley,   St. Petersburg 2004, pp.184-198,  ISBN- 5-288-03387

6.                   Rola międzynarodowych organizacji w walce z korupcja, in: Wybrane problemy współczesnej gospodarki rynkowej, Working Papers of  Master of Business Administration University of Gdańsk, No.  3,  Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004,  pp. 165-178,  ISBN83-89786-09-5

7.                   Migracje międzynarodowe we współczesnej gospodarce światowej - wyzwania czy konieczność, in: Problemy współczesnej gospodarki światowej, Working papers of Institute of International Business,   No.19/2004, pp.7-17, ISSN 1230-6444

8.                   The impact of migration and demographic changes on employment and economic growth in the European Union, in: The influence    of Globalization Processes on Central and Eastern European Region, Working Papers of Institute of International Business, University   of Gdańsk, No. 22/2006, pp. 275-284, ISSN 1230-6444

9.                   Wpływ emigracji polskiej na rozwój gospodarczy Polski po 1 maja 2004 roku, in: Unia Europejska w gospodarce światowej, "Folia Oeconomica" Acta Universitatis Lodziensis,  No. 209/2007, pp. 309-318, ISSN 0208-6018

10.                Migracje międzynarodowe w gospodarce globalnej, in: Regionalizacja globalizacji, ed. J. Rymarczyka, B. Drelich-Skulskiej,  W. Michalczyka, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2008,    pp. 101-110, ISBN978-83-925876-1-3

11.                Migration as a new challenge for EU’s economies, w: Meeting global challenges, ed. K. Żołądkiewicz, Working Papers of Institute of International Business, University of Gdańsk, No. 25/2008,  pp. .522-531,  ISSN 1230-6444

12.                The Characteristic of Polish Labour Mobility After the Accession to the European Union, in: Working Regions, ed. S. Hardy, L. Larsen,  F. Freeland Regional Studies Association,  November 2008, pp. 57-60, ISBN 978-1-897721-34-6

13.                Wpływ migracji międzynarodowych na globalny rynek pracy inw: Ekonomia 12. Problemy globalizacji,  Working papers of  Wrocław Univeristy, No. 149/2010, pp. 265-275,  ISSN 1899-3192 (wersja drukowana), ISSN 2080-5977 (wersja elektroniczna)

14.                Europejski Obszar Gospodarczy- 15 lat funkcjonowania, in: Wyzwania gospodarki globalnej, Working papers of Institute of International BusinessUniveristy of Gdansk, No. 28/1/2010, pp. 154-165, ISSN 1230-6444

15.                Significant role of labour migration in global world. Case of Asia Asia in: Europe Partnership or Rivalry? ed. B. Skulska, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wrocław 2010, , pp.. 163-172 (ISBN 978-83-7695-007-5)

16.                Wpływ globalnego kryzysu finansowego na rozmiary polskiej emigracji zarobkowej i rynek pracy w Polsce, in: Problemy współczesnej gospodarki światowej, Parce i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego,No.  29/2010,  pp. 145-155, ISSN 1230-6444

17.                Immigration in the European Union in the Second Decade of the 21st Century: Problem or Solution?, “Folia Oeconomica Stetinensia", No.  10(18)/2011/1, pp. 164-174, ISSN 1730-4237 (printed version), ISSN 1898-0198 (electronic version)

18.                "Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców" szansą rozwoju MŚP w Polsce, "Zarządzanie i Finanse" No. 1/2012, pp. 323-336, ISSN 2084-5189

19.                Asian immigrants to Poland, in:  9th EBES Conference -Rome, Programme and Abstract Book, EBES Publications, Istanbul 2013 , pp.74, ISBN 978-605-61069-8-9

 

 

Research interests

Research areas:

  • International economic relations
  • International migration
  • International business management
  • Globalization
  • European integration
  • International entrepreneurship
Other

Member of Kiwanis International