Ewa Krukurka, MSc.

position:
duties:
phone:
58-523-11-17
secretary's office phone:
1117
room:
105
WWW:
Other duties:
Information for students

Sprawy finansowe studentów: IB (opłaty
związane ze studiami, umowy o warunkach
odpłatności za studia)
Praktyki studenckie (nieobowiązkowe)