Monika Szmelter, Ph.D.

position:
duties:
phone:
058-523-1145
secretary's office phone:
1384
room:
217
WWW:
Other duties:

member of board admission on Faculty of Economics

Career
 • From 2007 - asistant in the Institute of International Business
 • 1997-2002 - studies in the University of Gdansk (MSc degree, diplom on "Currency risk management")
 • 22.09.2011 -degree Ph.D. ("Applications and implications of credit derivatives"); specialization: financial markets
Publications

Zastosowanie pochodnych instrumentów kredytowych oraz implikacje ich użycia, rozprawa doktorska, termin obrony 07.07.2011

Szmelter M. (2010), Internacjonalizacja światowego rynku walutowego, w: Problemy współczesnej gospodarki światowej Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego nr 28, Treder H. (red.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.

Szmelter M. (2010), Uczestnicy światowego i polskiego rynku walutowego w: Problemy współczesnej gospodarki światowej Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego nr 29. Treder H. (red.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.

Szmelter M. (2011), Rynek derywatów kredytowych przed i po światowym kryzysie finansowym lat 2007-2009, w: Problemy regionalizmu i globalizacji Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Rymarczyk J., Domiter M., Michalczyk W. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Szmelter M. (2011), Transmisja impulsów światowego kryzysu finansowego lat 2007-2009 poprzez rynek derywatów kredytowych, w: Problemy współczesnej gospodarki światowej Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego nr 30, Treder H. (red.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.

Monika Szmelter, Zarządzanie ryzykiem walutowym (roz. 15), Uczestnicy rynku walutowego (roz. 14.7), Dealing room (roz. 14.8) w "Rozliczenia międzynarodowe" pod red. nauk. D.Marciniak-Neider, PWE, Warszawa 2011

Mrzygłód U., Szmelter M. (2013), Problem ryzyka kontrahenta na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w: Innowacje w bankowości i finansach, tom II, Harasim J., Frączek B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice

Szmelter M. (2013), Tendencje na światowym rynku pochodnych instrumentów finansowych, w: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, rok 11, nr 2, część 4, Elżbieta Ostrowska, Błażej Lepczyński (red.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot

Szmelter M. (2013), Instytucje niefinansowe na rynku walutowym w Polsce, w: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Dylematy i kierunki rozwoju, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski (red.), Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013

Szmelter M. (2014), Problem ryzyka stopy procentowej w działalności przedsiębiorstw niefinansowych, w: Ryzyko w działalności gospodarczej przedsiębiorstw, Kreft K., Wach D., Winiarski J., Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk

Szmelter M. (2014), Metody zawierania transakcji na światowym rynku walutowym w: Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe nr 804 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA nr 67 Narzędzia zarządzania finansami, Zarzecki D. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Sobol I., Szmelter M. (2014), Derivatives Trading and Clearing Practices in Developed European and Islamic Emerging Markets w: Nowe Praktyki na rynku kapitałowym, Fuzje i przejęcia Strategie inwestycyjne i zarządzanie ryzykiem Fundusze inwestycyjne i emerytalne Polityka reasekuracyjna zakładów ubezpieczeń, Karkowska R., Sopoćko A. (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Szmelter M. (2014), Implikacje handlu derywatami kredytowymi w: Rynki finansowe w dobie kryzysu t. 29, Wiśniewski J., Wyrzykowska-Antkiewicz M., Wydawnictwo CeDeWu, seria wydawnicza: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Warszawa

Research interests
 • Fijnancial Crisis
 • Banking
 • Foreign Exchange market
 • Derivatives
 • Portfolio management
 • Financial risk management
 • Credit-rating agencies
 • Counterparty risk on financial markets
 • Brokerage institutions on financial markets
Other