Sławomir Antkiewicz, PhD

position:
duties:
phone:
058-523-1393
secretary's office phone:
1384
room:
331
WWW:
Other duties:
Information for students
Rynek pieniężny i kapitałowy - NIESTACJONARNE - Wykłady ZDALNE
Finanse - NIESTACJONARNE - Wykłady ZDALNE
Seminarium magisterskie - Praca ZDALNA
Seminarium licencjackie - Praca ZDALNA
Finanse - STACJONARNE - Wykłady ZDALNE
Rynek pieniężny i kapitałowy - STACJONARNE - Wykłady ZDALNE
Przestępstwa finansowe - Wykłady ZDALNE
Fundusze inwestycyjne na rynku międzynarodowym - Wykłady ZDALNE
Rynek dłużnych instrumentów finansowych_Wykłady ZDALNE
Bankowość inwestycyjna - STACJONARNE_Wykłady ZDALNE
Rynek akcji
Rynek papierów wartościowych
Zamówienia publiczne w praktyce gospodarczej
Innowacyjne instrumenty finansowe
Ubezpieczenia społeczne i prawo pr.