Ewa Ignaciuk, PhD

position:
duties:
phone:
058-523-1383
secretary's office phone:
1164
room:
115
WWW:
Other duties:
Career
  • From 2004 - assistant professor at the Department of the Microeconomy on the Economy Department of the Gdansk University
  • 2003 - degree of doctor of economy (PhD dissertation: "Analysis of changes of a professional position of women on the labor market in Poland in the years 1990-1999")
  • 1994 -2003 assistant at the Department of the Microeconomy
  • 1989-1994 studies on the Department of Economics of Transport of the Gdansk University (Department of Transport Maritime)
Publications
Research interests
  • Labour market
  • Personal controlling
  • Microentrepreneurship
Other
  • Badania własne: "Mikroprzedsiębiorczość jako forma aktywizacji rynku pracy. Obiektywne i subiektywne uwarunkowania podjęcia działalności gospodarczej"
  • 2004 - Nagroda Rektora Zespołowa Stopnia Pierwszego za osiągnięcia naukowe za monografię: "Nieefektywność rynku. Teoria i praktyka"