Wojciech Bizon, Associate Professor

position:
duties:
phone:
058-523-1323
secretary's office phone:
1324
room:
328
WWW:
Other duties:

CEO: Univentum Labs Ltd. (the UG SPV)

Career

Degrees and Educational History

2020 Habilitation in Economics and Finance
(post-doctoral degree allowing to supervise research and PhD students)

2006 PhD in Economics
Faculty of Economics, University of Gdansk, Poland

1999 Master in Economics
International Relations, Department of Foreign Trade, University of Gdansk

1998 2nd cycle studies - option Management and Finances
Chambery School of Business, France

 

Permanent Job Experience

current

since 2021, CEO, Univentum Labs Sp. z o.o., the Special Purpose Vehicle of the University of Gdansk

since 2001, Macroeconomics Department, Faculty of Economics, associate professor

-     lecturer in macroeconomics, applied statistics, entrepreneurship and managerial economics

-     scientific works on behavioural economics, innovations and entrepreneurship, as well as economics education, e-learning and the effectiveness of knowledge transfer

past

2017-2021, director of Confucius Institute in Gdansk, management and coordination of educational, business and cultural activities between Polish and Chinese institutions and companies

2008-16, vice dean of Faculty of Economics (two terms in office), University of Gdansk, management of extra-mural studies system at the faculty (elaboration of programs and plans, organization, dealing with students’ issues); coordination of scientific and business cooperation of the faculty (with chambers of commerce, science & technological parks, local authorities, high schools)

2008-10, vice president of Consulting and Training Group ILLUMINATUS (Gdansk), management of the company’s financial operations, management of training and advisory programs financed by European Social Fund

2001-02, regional coordinator, Prime Car Management (Gdansk), development of long-term car leasing and full-leasing services structure

2000-01, sales and marketing director, Ekoleasing SA (Warsaw), management of financing process for eco-friendly investments in Poland (leasing)

1999-2000, sales specialist, BG Leasing SA (Gdansk)


Project Management and Participation

2017, financial officer, Baltic Heritage Routes, South Baltic Programme (Poland, Germany, Lithuania, Sweden)

2015-16, co-author, member of a scientific group, Economics of Privacy (Polish National Centre of Science)

2013-19, manager of postgraduate studies in the domain of Entrepreneurship and Economic Education, blended-learning programme, University of Gdansk

2013-16, co-author, member of a scientific group, Impact of behavioural influences on the absorption of development policy instruments by small and medium-sized enterprises (Polish National Centre of Science)

2014, responsible for bilateral cooperation between Economics Faculty and local high schools, author of Entrepreneurship Programme and Business Education Curriculum accepted by Pomeranian Superintendent of Schools and introduced in I LO in Sopot

2011-13, general project manager, Case Simulator: development of modern training instruments to support entrepreneurship - case studies and on-line business simulations (University of Gdansk, University of Applied Sciences Dresden, Pomeranian Chamber of Commerce, Regional Labour Office)

2010, co-author, member of a scientific group, Behavioural Finance of Entrepreneurship in Poland (Polish Ministry of Science, Polish Chamber of Commerce)

2008, Polish national expert - representative of Ministry of Regional Development, East-West Window, Baltic Sea Region INTERREG III B, Economic and Regional Policy (Nordregio, Ministry of Enterprise / Latvia, Energy and Communications / Sweden, Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs / Germany, Danish Forest and Nature Agency, Petersburg Local Administration)

2007, auditor evaluating an offer and standards of banking services in Poland, Entrepreneur-friendly Bank (Polish Chamber of Commerce)

2006-7, training courses coordinator in terms of economics and management, NOT Gdansk, project: Training farmers in new technologies

2006, co-author of the final report, Effectiveness of Knowledge-Based Economy (Polish Ministry of Science)

2005-6, project manager, E-learning in the transfer of knowledge and innovations (University of Gdansk, IT enterprises)

2003-4, co-author of the section: Start Business in PolandBaltic Sea Virtual Campus, Setting up the Business in Baltic Region - the program of e-learning studies (University of Applied Sciences Lubeck / Germany, Lund University / Sweden, University of Gdansk)

 

Skills Acquired

Languages:

Polish native, English C1 (TOEFL 1998), French C1 (Diplôme de Langue 1996), Russian A2

Computer skills:

Statistica (StatSoft), SPSS (IBM), Fluency in MS Office Tools

Other:

Training courses for boards of management (change management, negotiations, coaching, commercialisation of research, business cooperation, recruitment & selection hiring process)

Courses on quantitative methods in research, e-learning methods and on-line education process

Foreign internships for researchers and educators (2015, USA, University of Houston Downtown; 2015, Ukraine, Ternopil National Economic University; 2004, Germany, University of Applied Sciences Lubeck)

Driving license


Memberships and Awards


Member of Advisory Board at Gdansk Business Club (Gdański Klub Biznesu)

Member of Executive Master of Business Administration in Banking Management Program Board (University of Gdansk, University of Applied Sciences Berlin)

Member of The Board of Experts at Economics Faculty gathering distinguished representatives of business practice from Pomerania region

Member of International Association for Research in Economic PsychologyEuropean Distance and E-learning NetworkAcademic E-learning AssociationE-learning and Distance Education Council at University of Gdansk (2004-2014)

Expert of Polish Ministry of Regional Development, entrusted with evaluation of applications for the EU funds in the domain of information society (2007-13)

President of local association "Nasze Borkowo" (NGO sector)

Five Awards for Scientific Achievements granted by Rector of the University of Gdansk (2007, 2011, 2014, 2017, 2019)

Individual Award for Organizational Achievements granted by Rector of the University of Gdansk (2016)

Best oral presentation of the session award from the Committee of International Conference on Economics and Finance Research, Osaka (2016)


Personal Information

Married, 2 daughters

Hobbies: sports, active lifestyle, travelling, and literature

Publications

more: https://www.researchgate.net/profile/Wojciech_Bizon


Click to download:

 

W. Bizon (2019), Wiedza i jej transfer z perspektywy współczesnej ekonomii. Wykorzystanie instrumentarium ekonomii behawioralnej w edukacji ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Niniejsza książka nie jest wyłącznie rozprawą o ekonomicznych aspektach procesów dyfuzji wiedzy oraz wspierania edukacji jako składowych działań prorozwojowych. Bazując na założeniach, że w praktyce ludzie wymykają się sztywnym ramom racjonalnie zdefiniowanych mechanizmów i przez to podejmują w swym życiu, także na ścieżce kształcenia, szereg niepożądanych decyzji, próbuje wyjaśnić, jak w prosty i zarazem skuteczny sposób tak pokierować procesami transferu wiedzy, aby relatywnie tanio wyeliminować niekorzystny wpływ ludzkich ułomności. Jako że tradycyjne podejścia do tych zagadnień wydają się nie nadążać za dynamicznie zmieniającym się teatrem zmagań decydentów, z pomocą przychodzą metody i narzędzia składające się na wciąż rozwijane instrumentarium ekonomii behawioralnej. Zaproponowane w książce podejście, konsolidujące w spójny konstrukt kilka pozornie rozłącznych kwestii, takich jak: filozoficzno-psychologiczne podstawy wiedzy i poznania, ekonomiczne uwarunkowania transferu wiedzy, elementy teorii uczenia się oraz sposoby rozwijania edukacji, w tym ekonomicznej, w zestawieniu ze zdobyczami ekonomii behawioralnej (tymi o ugruntowanej pozycji, jak framing czy priming, i relatywnie nowymi, określanymi jako impulsy - nudges), pozwoliło tę lukę do pewnego stopnia zapełnić. W efekcie coraz więcej wiemy, jak w sposób relatywnie tani i nieskomplikowany prowadzić skuteczne interwencje w szerokim spektrum polityki edukacyjnej oraz w konkretnych dziedzinach kształcenia - również ekonomicznego.

W. Bizon, N. Lubińska (2018), Development of knowledge in the pre-industrial era - a historical perspective, "SHS Web of Conferences", vol. 57.

Knowledge is the source of a progress in a modern economy. This progress, however, was not sustainable or even as rapid in the past as it is today. The article explains the evolution of knowledge over the ages: how it was manifested and what its influence was on the economy and on society in the pre-industrial era - up until the industrial revolution and the dissemination of capitalism.

W. Bizon (2018), "Tell them it’s easy": Framing incentives in learning basic statistical problems, "Journal of Behavioral and Experimental Economics", vol. 76.


Learning quantitative subjects is perceived as a difficult process; congruently, students are often concerned about academic courses involving statistics. Simultaneously, there are a number of tools in psychology and behavioral economics, i.e. framing stimuli, which can increase the efficiency of knowledge transfer processes and level of solving new problems in a simple manner. During a basic statistics test on a group of 284 economics students, it was shown that the method of informing students that a specific problem was very simple, increased their efficiency to solve problems, compared to those who were informed that the problem was very difficult. Using 4 × 2 ANCOVA, with the level of prior knowledge in statistics as the covariant and including gender analysis into the homogeneity-of-slopes model, it was also revealed that the impact of individual framing stimuli is universal and does not depend on the level of prior knowledge of statistics.

W. Bizon (2017), Self-assessment of business skills and knowledge - comparative study of Polish and Ukrainian students, [w:] A. Krysovaty [red.], Modern Tendences of Fiscal Policy in European Economic Space, Ternopil National Economic University, Ternopil.

W. Bizon (2017), Wiedza jako czynnik wzrostu konkurencyjności, [w:] A. Grynia [red.], Nowe kraje członkowskie UE wobec procesów globalizacji. Źródła konkurencyjności, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny, Uniwersytet w Białymstoku, Wilno.

A. Poszewiecki, W. Bizon (2016), Measurement of privacy using an experiment, [w:] A. Poszewiecki [red.], Looking through an Economic Keyhole - Privacy Matters, University of Gdansk, Gdańsk.

W. Bizon (2016), Ankieta a eksperyment w kontekście WTA i WTP - rola bodźca urealniającego w procesie wyceny danych osobowych, "E-mentor" nr 5.

P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, W. Bizon, M. Szczepaniec, J. Zaucha, K. Dobrowolski, D. Aziewicz, L. Neumann, A. Szczęch, P. Szulc-Fischer, M. Bąk, A. Szcześniak (2016), The Impact of Behavioral Interventions on the Effectiveness of SME Development Policy, University of Gdansk Department of Macroeconomics, Gdańsk.

W. Bizon (2016), Postrzeganie cech przedsiębiorczych w gospodarkach o odmiennej konkurencyjności na przykładzie młodych wchodzących na rynek pracy Polski i Ukrainy, [w:] A. Grynia [red.], Czynniki ograniczające oraz poprawiające konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny, Uniwersytet w Białymstoku, Wilno.

W. Bizon (2016), Wiedza jako bodziec behawioralny w procesie ekonomicznej wyceny prywatności. Świadomość skutków powierzania danych osobowych na przykładzie WTP i WTA, [w:] A. Poszewiecki, E. Babula, W. Bizon [red.], Ekonomiczna analiza prywatności, Uniwersytet Gdański Katedra Makroekonomii, Gdańsk.

W. Bizon (2016), Płeć a skłonność do wykorzystywania instrumentów rozwojowych sektora małych i średnich przedsiębiorstw - studium behawioralne, [w:] P. Kulawczuk, A. Poszewiecki [red.], Wpływ oddziaływań behawioralnych na politykę rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdański Katedra Makroekonomii, Gdańsk.

W. Bizon (2016), Reakcja na zmiany sytuacji decyzyjnych wśród decydentów reprezentujących różne branże (profile działalności gospodarczej),[w:] P. Kulawczuk, A. Poszewiecki [red.], Wpływ oddziaływań behawioralnych na politykę rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdański Katedra Makroekonomii, Gdańsk.

W. Bizon, P. Kulawczuk, A. Poszewiecki (2016), Metody analizy reagowania przez segmenty MSP na instrumenty inżynierii behawioralnej w drugiej rundzie badań. Rozwój koncepcji behawioralnej interwencji publicznej, [w:] P. Kulawczuk, A. Poszewiecki [red.], Wpływ oddziaływań behawioralnych na politykę rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdański Katedra Makroekonomii, Gdańsk.

W. Bizon (2016), Oddziaływanie bodźców behawioralnych w kontekście profili osobowościowych decydentów z sektora MSP w II turze badań behawioralnych, [w:] P. Kulawczuk, A. Poszewiecki [red.], Wpływ oddziaływań behawioralnych na politykę rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdański Katedra Makroekonomii, Gdańsk.

P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, W. Bizon, M. Szczepaniec, J. Zaucha, K. Dobrowolski, D. Aziewicz, L. Neumann, A. Szczęch, P. Szulc-Fischer, M. Bąk, A. Szcześniak (2016), Ocena skuteczności inżynierii behawioralnej w polityce wspierania MSP. Synteza i podsumowanie wyników. Rekomendacje, [w:] P. Kulawczuk, A. Poszewiecki [red.], Wpływ oddziaływań behawioralnych na politykę rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdański Katedra Makroekonomii, Gdańsk.

W. Bizon (2016), Stimulating entrepreneurship by introducing behavioural incentives. Propensity to use financial instruments in the context of decision makers’ personal characteristics and their financial knowledge in Polish SMEs, "Journal of Administrative and Business Studies", No. 2, December, ISBN 2414-309X.

W. Bizon, A. Poszewiecki (2016), The willingness to trade privacy in the context of WTA and WTP, “International Journal of Trade, Economics and Finance" vol. 7, No. 4, August, ISSN 2010-023X.

W. Bizon (2016), Gender and the use of financial development instruments in SMEs behavioural study of entrepreneurship support, [w:] A. Gospodarowicz, A. Krysovatyy [red.], Socio-economic guidelines of fiscal policy, Ekonomichna dumka, Ternopil.

W. Bizon (2015), Efektywne wykorzystanie case studies w nauczaniu przedsiębiorczości, [w:] S. Mrozowska, G. Penkowska [red.], Uniwersytet jutra, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, Kraków.

W. Bizon (2015), Wykształcenie decydentów a wykorzystanie instrumentów rozwojowych sektora małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] A. Grynia [red.], Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny, Uniwersytet w Białymstoku, Wilno.

W. Bizon (2015), Wiedza i umiejętności nieodzowne w prowadzeniu własnego biznesu - perspektywa studentów ostatnich lat studiów, [w:] J. Kotowicz-Jawor, S. Krajewski, E. Okoń-Horodyńska [red.], Determinanty rozwoju Polski. Polityka innowacyjna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.

W. Bizon (2014), Zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 35, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

W. Bizon (2013), Methods of measuring the efficiency of education based on modern forms of knowledge transfer, [w:] W. Bizon, A. Poszewiecki [red.], Innovative tools for facilitated transfer of entrepreneurial skills and knowledge, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

W. Bizon (2013), Developing entrepreneurial attitudes with innovative knowledge transfer tools: example of Case Simulator project, [w:] W. Bizon, A. Poszewiecki [red.], Innovative tools for facilitated transfer of entrepreneurial skills and knowledge, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

W. Bizon (2013), An analysis of the level of knowledge about entrepreneurship and business practice among students participating in the Case Simulator project, [w:] W. Bizon, A. Poszewiecki [red.], Innovative tools for facilitated transfer of entrepreneurial skills and knowledge, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

W. Bizon, A. Poszewiecki, P. Szulc-Fischer (2013), An analysis of students’ pro-entrepreneurial attitudes and dispositions, [w:] W. Bizon, A. Poszewiecki [red.], Innovative tools for facilitated transfer of entrepreneurial skills and knowledge, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

W. Bizon (2013), Wiedza studentów z zakresu przedsiębiorczości, podstaw funkcjonowania firmy i gospodarki: próba diagnozy, [w:] W. Bizon, A. Poszewiecki [red.], Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

W. Bizon (2013), Innowacyjne formy kształcenia a zmiany poziomu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, wiedzy o przedsiębiorstwie oraz gospodarce wśród studentów na przykładzie uczestników projektu Case Simulator, [w:] W. Bizon, A. Poszewiecki [red.], Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

W. Bizon (2013), Case Simulator - wykorzystanie innowacyjnych narzędzi transferu wiedzy i umiejętności ukierunkowanych na rozwijanie postaw przedsiębiorczych, [w:] W. Bizon, A. Poszewiecki [red.], Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

W. Bizon, A. Poszewiecki, P. Szulc-Fischer (2013), Analiza postaw i skłonności proprzedsiębiorczych wśród studentów, [w:] W. Bizon, A. Poszewiecki [red.], Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

W. Bizon, A. Poszewiecki, M. Markiewicz, M. Skurczyński (2013), Budowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów. Założenia i przebieg projektu Case Simulator, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając [red.], Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.

W. Bizon (2012), Pomiar efektywności nauczania opartego na symulacjach biznesowych i studiach przypadków, [w:] A. Poszewiecki, W. Bizon, P. Kulawczuk [red.], Symulacje menedżerskie i studia przypadków. Szkolenia biznesowe w oparciu o symulacje menedżerskie i studia przypadków - najlepsze praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

W. Bizon (2012), Zmiany stanu gospodarek i warunków życia ludności w krajach Unii Europejskiej w wyniku światowego kryzysu finansowego - perspektywa krótkookresowa, [w:] H. Ćwikliński [red.], Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na początku XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

W. Bizon (2012), Zasady rzetelnego pomiaru efektywności transferu wiedzy w e-learningu akademickim, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając [red.], E-learning - narzędzia i praktyka, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.

W. Bizon (2012), Efektywność wspomagania zajęć dydaktycznych e-learningiem w akademickim kształceniu ekonomicznym, "E-mentor" nr 1.

P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, W. Bizon (2012), Propensity Of Small And Medium-Sized Enterprises To Accept New Bank Products In Different Framing Conditions, [w:] A. Gasiorowska, T. Zaleskiewicz [red.], Microcosm of Economic Psychology, Warsaw School of Social Sciences and Humanities, Faculty in Wroclaw.

W. Bizon (2011), Wiedza i jej transfer - szkic teoretyczny, [w:] A. Grzybowski [red.], Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.

W. Bizon (2011), Influence of Decision Makers’ Personal Characteristics on Propensity to Use Financial Instruments in Polish SMEs.The Role of Educational Attainment, Gender, Age, Seniority And Experience in Finance in Making Financial Decisions, [w:] N. Tsounis, A. Vlachvei, M. Gaetano, T. Monovasilis [ed.], International Conference On Applied Economics - ICOAE 2011, ISBN 978-960-89054-5-0.

W. Bizon (2011), Dobrobyt społeczno-ekonomiczny oraz gospodarka oparta na wiedzy w kontekście historycznych podziałów na Polskę A i Polskę B, "E-mentor" nr 4.

W. Bizon (2011), Propensity to use financial instruments depending on education, gender, age, seniority and experience in finance, [w:] P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, W. Bizon [ed.], Behavioral Finance of Entrepreneurship. How Can Framing Influence Financial Decisions of Entrepreneurs?, University of Gdansk, Gdansk.

W. Bizon (2011), Kraje Unii Europejskiej a gospodarka oparta na wiedzy. Do kogo Polakom najbliżej?, [w:] K. Mieszkowski, K. Piech [red.], Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce - wybrane zagadnienia, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.

W. Bizon (2011), Uwarunkowania efektywności szkoleń e-learningowych, "Nauka i Gospodarka" nr 1 (8).

W. Bizon (2010), Trafność i rzetelność pomiarów poprzedzających badanie efektywności szkoleń e-learningowych, "E-mentor" nr 5.

W. Bizon (2010), Skłonność do korzystania z instrumentów finansowych w zależności od wykształcenia, płci, wieku i stażu pracy, w tym w finansach, [w:] P. Kulawczuk, A. Poszewiecki [red.], Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

W. Bizon (2010), Gospodarka oparta na wiedzy w polskich województwach. Wieloaspektowa analiza porównawcza województwa pomorskiego, [w:] J. Teczke, J. Czekaj [red.], Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Biuro Projektu ‘Nauka i Gospodarka’, Kraków.

W. Bizon (2007), Kapitał społeczny w środowisku małych miast i wsi, [w:] J. Bieliński [red.], Kapitał intelektualny w realizacji celów Strategii Lizbońskiej, Fundacja Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

W. Bizon (2007), Wieloaspektowa analiza dystansu Polski względem krajów Unii Europejskiej w zakresie gospodarki opartej na wiedzy, [w:] T. Kamińska, J. Fryca, B. Majecka [red.], Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

W. Bizon, A. Poszewiecki (2006), Relacje instytucji i innowacji w Regionie Bałtyckim, "Pieniądze i Więź" nr 4.

W. Bizon, A. Poszewiecki (2006), Efektywność transferu wiedzy poprzez e-learning, [w:] E-learning jako metoda wspomagająca proces kształcenia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.

W. Bizon (2005), E-learning w kontekście wiedzy i jej transferu poprzez technologie informacyjno-komunikacyjne, [w:] S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowski [red.], Polska gospodarka w Unii Europejskiej - nowoczesność, konkurencyjność, nowe wyzwania, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

W. Bizon (2004), E-learning jako narzędzie wspomagające procesy reorganizacyjne w przedsiębiorstwach, [w:] M. Woźniak [red.], Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Zeszyt nr 7, Rzeszów.

W. Bizon (2004), Obiekty Multimedialne - wyznaczniki dobrego kursu e-learningowego, "E-mentor" nr 4.

 

 

Research interests

effectiveness of a transfer of knowledge, knowledge-based economy, e-learning, behavioural economics and finance

Other