Zasady rekrutacji

Ekonomia w Tutoringu Akademickim to przedmiot, który jest oferowany studentom studiów stacjonarnych wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym, zarówno na I, jak i na II stopniu studiów.

Sylabus Ekonomia w Tutoringu Akademickim dla studentów I stopnia 
Sylabus Ekonomia w Tutoringu Akademickim dla studentów II stopnia

Ekonomia w Tutoringu Akademickim jest oferowany w grupie przedmiotów do wyboru.
Przedmiot ten w uzasadnionych przypadkach może być realizowany przez studenta, którego – zgodnie z programem studiów – w danym semestrze nie obowiązuje realizacja przedmiotu do wyboru. Przedmiot ten na prośbę studenta jest wówczas traktowany jako przedmiot studiowany awansem.

Student, który chce zostać objęty tutorigiem akademickim musi charakteryzować się uzyskaniem wszystkich wymaganych zaliczeń i egzaminów, tzn. pozytywnym rozliczeniem wszystkich dotychczas studiowanych semestrów studiów /uzyskaniem wymaganej liczby punktów ECTS/ oraz nie mieć innych zaległości wobec uczelni.

Student w toku studiów na danym stopniu może wziąć udział w tutoringu tylko raz.

JEŚLI SPEŁNIASZ POWYŻSZE WARUNKI, OD TUTORINGU DZIELĄ CIĘ TRZY PROSTE KROKI:

 1. Wybierz tutora, którego tematyka spotkań Cię interesuje.
  Lista nauczycieli akademickich pełniących funkcję tutorów w roku akademickim 2022/2023 znajduje się na stronie wydziału pod linkiem
  UWAGA: Przed wyborem zajęć zwróć uwagę, czy wybrany tutorial jest oferowany w semestrze, który Ciebie interesuje.
 2. Prześlij na adres: tutoringwe@ug.edu.pl swoje zgłoszenie z listem aplikacyjnym, w którym uzasadnisz swój wybór.
  Formularz listu aplikacyjnego do pobrania
 3. Czekaj na e-mailowy kontakt od Tutora.
  O terminie spotkania zostaniesz poinformowany przez tutora.
  UWAGA: Tutor zastrzega sobie prawo spotkania z wybranymi osobami.