Wzory podań


Wnioski można składać za pośrednictwem systemu eUczelnia - procedura rekomendowana

 
Podpisane własnoręcznie wnioski można przesyłać w formie skanu (w formacie pdf) do dziekanatu
z adresu poczty w domenie UG

 

 

wniosek o powtarzanie semestru z urlopem od zajęć (pdf)

wniosek o udzielenie urlopu od zajęć (pdf)
wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu po zakończeniu sesji egzaminacyjnej - przedłużenie sesji (pdf)
wniosek o wznowienie studiów (pdf)

wniosek o zezwolenie na studiowanie z długiem punktowym ECTS (pdf)wniosek o zmianę formy opłaty za kształcenie na studiach - dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 (pdf)

oświadczenie o wyborze formy opłaty za kształcenie na studiach - dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 (pdf)


wniosek o zmianę formy opłaty za kształcenie na studiach - dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 (pdf)

oświadczenie o wyborze formy opłaty za kształcenie na studiach - dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 (pdf)wniosek o zmianę formy opłaty za kształcenie na studiach - dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021 (pdf)

oświadczenie o wyborze formy opłaty za kształcenie na studiach - dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021 (pdf)wniosek o zmianę formy opłaty za kształcenie na studiach - dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022 (pdf)

oświadczenie o wyborze formy opłaty za kształcenie na studiach - dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022 (pdf)

wniosek o zmianę wykładu ogólnouczelnianego (pdf)

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy skreślenia z listy studentów (pdf)

wniosek o przeniesienie z innej uczelni (pdf)

wniosek o wydanie odpisu dyplomu i odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy