Program ,,Aktywny samorząd 2024"

Opublikowano 04 marca 2024 roku

Program "Aktywny samorząd 2024" skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie w ramach tego programu przeznaczone jest dla osób w wieku aktywności zawodowej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.


W ramach programu możliwe jest m.in. wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (Moduł II).

Wnioski na semestr letni można składać do 31 marca 2024 r.Środki na zadanie realizowanie w ramach programu „Aktywny samorząd 2024” pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informacje o programie znajdą państwo na stronie www.mopssopot.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej, Dział Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej ul. Kolejowa 14, pokój nr 05 na parterze tel. 58 555 15 76