Projekty UG w ProJuvenes

Opublikowano 09 listopada 2023 roku

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów inicjatywy studencko-doktoranckiej konferencji międzynarodowej Baltic Chemistry Conference zwracamy się z uprzejmą prośbą o głos na Baltic Chemistry Conference w konkursie środowiska studenckiego ProJuvenes, w którym inicjatywa otrzymała nominację do finału w kategorii Uczelnia bez granic.

Druga uniwersytecka inicjatywa to Międzywydziałowe Koło Naukowe Neptun TV, uniwersytecka telewizja, która otrzymała nominację w kategorii Media studenckie.


Wierzymy, że wygrana w tym konkursie zwiększy rozpoznawalność tych inicjatyw, a w przypadku Baltic Chemistry Conference umiędzynarodowienie Uniwersytetu Gdańskiego.


Strona Uniwersytetu Gdańskiego https://ug.edu.pl/news/pl/5981/projuvenes-oddaj-glos-na-uniwersytet-gdanski

https://poll.app.do/nagrody-srodowiska-studenckiego-pro-juvenes-2023