LSEG Research Grant Competition

Opublikowano 08 listopada 2023 roku
Rozpoczęła się druga edycja konkursu LSEG Research Grant Competition, inicjatywy stworzonej dzięki współpracy Wydziału Ekonomicznego UG oraz firmy LSEG (London Stock Exchange Group).
 
Lubisz analizować, szukać wyjaśnienia, wyciągać wnioski? Interesują Cię badania naukowe? Jesteś studentem Wydziału Ekonomicznego UG? Zapraszamy do udziału w LSEG Research Grant Competition!
 
 
Naszym wspólnym celem, Uniwersytetu i Biznesu jest promocja wiedzy i nauki. Poprzez LSEG Research Grant Competition chcemy zachęcić ambitnych studentów do poszerzania swoich kompetencji poprzez przeprowadzenie kompleksowego badania naukowego na wybrany przez siebie temat (bądź z listy tematów dedykowanych).
 
 
Najlepsze projekty zostaną nagrodzone! Wysokość grantu ufundowanego przez LSEG to 6.000,00 PLN brutto dla projektów indywidualnych oraz 10.000,00 PLN brutto dla projektów grupowych*. Łączna pula nagród to 50.000,00 PLN brutto.
*Grupa to max 3 osoby, wysokość grantu jest do podziału przez uczestników.
 

 • 30.11.2023 - Złożenie wniosku konkursowego
 • 11.12.2023 - Wyniki I etapu
 • 18.03.2024 - Przygotowanie prezentacji / posteru oraz ew. artykułu lub rozszerzonego abstraktu*
 • Kwiecień 2024 - Prezentacje wyników
 • Czerwiec 2024 - Wręczenie nagród

  * Zgodnie z deklaracją złożoną we wniosku konkursowym
 
 
Globalne trendy, które warto wziąć pod uwagę podczas pracy nad projektami:

 • Transformacja cyfrowa i elektronizacja
 • Ewolucja społeczności inwestorów
 • Ciągłe zmiany regulacyjne
 • Zmniejszenie marży w usługach finansowych
 • Zwiększona presja na zrównoważony rozwój
 • Inflacja i niepewność makroekonomiczna
 • Zmiany na rynkach surowców i zero-emisyjność
 • Rozwój inżynierii danych

 
Niektóre uwarunkowania rynkowe i inwestycyjne, o których warto pamiętać:
 

 • Jak różnorodność i inkluzywność wpływają na ESG na całym świecie/w różnych regionach?
 • COP26: Ostatnie dni na złagodzenie zmian klimatu?
 • COVID-19 pogarsza ożywienie w gospodarkach ASEAN?
 • Jak sztuczna inteligencja może wpłynąć na zarządzanie inwestycjami?
 • Co oznacza koniec LIBOR dla przyjmowania €STR?
 • Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju na nowo definiują przyszłość MENA?
 • Taksonomia UE: postępy, dane i przyszłość
 • Kondycja makroekonomiczna rynków wschodzących w połowie roku
 • Aktywność w zakresie fuzji i przejęć na świecie/w różnych regionach
 • Niespodzianki gospodarcze: wskaźniki, które mają największy wpływ na rynki

 
Kilka innych ścieżek, które można zbadać:

 • Analiza klimatu/pogody w przeszłości: Jaki jest trend siły wiru okołobiegunowego w ciągu ostatnich 30 lat? Czy okresy zimna w porze zimowej występują rzadziej czy częściej i dlaczego?
 • Jaki był wpływ pandemii na zużycie gazu w Europie? Czy spodziewane są długotrwałe konsekwencje pandemii w zużyciu gazu (zmiana popytu)? Porównanie z innymi regionami, w których lockdowny były przedłużane.
 • Czy ograniczenie dostaw rosyjskiego gazu do Europy wpłynęło na ceny innych źródeł energii (tj. LNG, węgla lub odnawialnych źródeł energii)? Jeśli istnieje jakikolwiek związek to wyjaśnij jego mechanizmy.
 • Jaka jest rola psychologii i socjologii w biznesie i gospodarce?

 
 
Więcej przykładowych tematów
 
 

 • Konkurs jest przeznaczony dla studentów Wydziału Ekonomicznego UG.
 • W konkursie nie mogą jednak wziąć udziału laureaci poprzedniej edycji konkursu.
 • W konkursie nie mogą wziąć udziału studenci będący jednocześnie pracownikami UG lub LSEG.

 
Kolejne kroki:

 
Regulamin konkursu oraz wnioski do pobrania dostępne są na stronie:
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego