Akademicki Budżet Obywatelski

Opublikowano 20 października 2023 rokuPROJEKTY  STUDENCKIE WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO


Przygotowane w ramach projektów nr 3 i nr 5 przez studentów dla studentów plany wykorzystania i aranżacji przestrzeni znajdującej się na Wydziale Ekonomicznym mają na celu stworzenie przyjaznych, nowoczesnych miejsc wspólnej nauki, integracji, spędzenia czasu.

Strefa co-workingowa „Co-Economy” oraz  Park Eco-nomiczny zaprojektowane są zarówno dla studentów WE, jak i dla studentów innych wydziałów UG, np. w drodze na zajęcia w Centrum Języków Obcych lub spotkania na WE.

Nowa aranżacja przestrzeni umożliwi większą integrację studentów, stworzy miejsca interdyscyplinarnych spotkań grup zainteresowań, kół naukowych, czy organizacji uczelnianych, gdzie studenci będą mogli w przyjemnym miejscu i swobodnej atmosferze kreować nowe idee, opracowywać studenckie projekty lub po prostu odpocząć w czasie przerwy.


PROJEKT NR 3. ”Co-Economy” strefa co-workingowa  - przebudowa przestrzeni i utworzenie przyjaznej strefy do nauki i wypoczynku dla studentów i pracowników  - łącznik pomiędzy Aulą A i Aulą B  w budynku Wydziału Ekonomicznego  - 48 227,80 zł.Tak jest:

 

 

Tak może być:

 

 
PROJEKT NR 5. „Park Eco-nomiczny” - utworzenie innowacyjnej i ekologicznej strefy typu outdoor
, wyposażonej w ławki, krzesełka, stoliki do pracy, pergole, oświetlenie i roślinność, sprzyjającej wyciszeniu i relaksowi między zajęciami zagospodarowanie terenu zewnętrznego na Wydziale Ekonomicznym obok auli A od strony Domu Studenckiego nr 7 oraz Centrum Języków Obcych  -  koszt 23 997,60 zł.

 

Tak jest: Tak może być dzięki głosom studentów: ☘️
         

 


Więcej wkrótce na:
Instagram Wydział Ekonomiczny (@ekonomug)

 

 

 

JAK ZAGŁOSOWAĆ

  • w formie elektronicznej na stronie https://abo.ug.edu.pl/Glosowanie.aspx po zalogowaniu się do Portalu Studenta (studenci i doktoranci),
  • należy wybrać zakładkę GŁOSUJ,  następnie w kategorii Projekty do głosowania – Projekty studenckie
  • można wybrać maksymalnie 3 projekty z listy 9 dostępnych projektów studenckich. Na projekty studenckie głosować mogą studenci i doktoranci.


Lista 27 projektów ABO UG 2023
, które Komisja konkursowa zatwierdziła w miniony piątek podczas posiedzenia do etapu głosowania (tym 18 projektów pracowniczych oraz 9 projektów studenckich) znajduje się pod tym linkiem: https://ug.edu.pl/abo/abo-ug-2023/lista-projektow-dopuszczonych-do-glosowania.


W ramach 9 projektów studenckich znajdują się 2 projekty Wydziału Ekonomicznego:

  • nr 3 „Co-Economy” strefa co-workingowa Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego 
  • nr 5 „Park Eco-nomiczny” na sopockim Kampusie UG przy Wydziale Ekonomicznym.TERMIN GŁOSOWANIA

  •  od poniedziałku 23 października od godz. 8:00 do poniedziałku 30 października 2023 r. do godz. 23:59.


Wyniki głosowania poznamy 13 listopada 2023 r.

Projekty z najwyższym poparciem, których łączna suma mieścić się będzie w kwocie 100 tys. w każdej z obu kategorii (projekty pracownicze i projekty studenckie), zostaną wybrane do realizacji i włączone do planu wydatków uczelni na przyszły rok.


PULA ŚRODKÓW


Na realizację edycji ABO UG (2023) przeznaczono pulę środków w kwocie 200 tys. zł, przypadającą w równej wysokości po 100 tys. zł na projekty zgłaszane przez studentów i doktorantów, oraz 100 tys. zł na te złożone przez pracowników. Koszt jednego projektu nie może przekroczyć kwoty 50 tys. zł.

Lista wszystkich projektów, które komisja konkursowa dopuściła do etapu głosowania, dostępna jest tu.

Szczegółowe informacje o każdym z projektów dostępne są po zalogowaniu się do Panelu Pracownika lub Panelu Studenta https://abo.ug.edu.pl/Start.aspx w zakładce Projekty do głosowania.


ABO UG
to cykliczny, odbywający się w edycjach rocznych, konkurs na zgłaszanie i wybór w drodze głosowania przez pracowników, studentów i doktorantów UG, pomysłów w formie projektów dotyczących rozwoju infrastruktury uczelni. Stanowi on element planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego z zakresu inwestycji i remontów. Zarządzeniem nr 49/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca 2023 roku.


Więcej informacji o Projekcie / Poprzednia edycja


Strona informacyjna ABO UG


W kwietniu 2023 r. społeczność akademicka miała możliwość zgłaszania swoich pomysłów do drugiej edycji inicjatywy. Zostały zgłoszone 33 projekty, w tym 22 projekty pracownicze oraz 11 projektów studenckich.  Do etapu głosowania komisja konkursowa zakwalifikowała ostatecznie 27 projektów - 18 w puli projektów pracowniczych oraz 9 pomysłów studenckich.

W pierwszej edycji konkursu blisko 5 tys. osób z grona studentów, doktorantów i pracowników naszej uczelni zdecydowało się oddać swoje głosy na projekty ABO UG.

Cztery zwycięskie projekty studenckie i pracownicze z pierwszej edycji w 2022 r., zainicjowanej przez Rektora prof. Piotra Stepnowskiego, zostały już zrealizowane.

Więcej o realizacji ABO w 2023 i 2022 r.:
Wybierz projekty w Akademickim Budżecie Obywatelskim Uniwersytetu Gdańskiego | Aktualności - Uniwersytet Gdański


Wszystkim wnioskodawcom projektów ABO UG  życzymy powodzenia na etapie głosowania, a całą społeczność naszej uczelni zachęcamy do aktywnego w nim udziału.

 


Załącznik

Rozmiar

ABO 2023 głosowanie
732.09 KB                           

Lista projektów studenckich ABO 2023
154.78 KB

Lista projektów pracowniczych BO 2023
                                                 
                                                   
161.95 KB