Harmonogram zapisów na PDW, seminaria i moduły

Opublikowano 09 września 2021 roku
Zapisy na przedmioty do wyboru


Czwartek, 23.09.2021, godz. 11.00 – rozpoczęcie zapisów na przedmioty do wyboru (pdw), dla kierunków: ekonomia i msg na studiach stacjonarnych

  • 3 rok stacjonarnych studiów I stopnia (3 SS1),
  • 2 rok stacjonarnych studiów II stopnia (2 SS2)


UWAGA STUDENCI 2 SS2: w roku akademickim każdy ze studentów jest zobligowany do wyboru jednego przedmiotu do wyboru w języku angielskim

Zapisy na przedmioty do wyboru dla studentów studiów stacjonarnych trwają do środy 29.09.2021r. do godz. 10.00. Ok. godz. 12.00 ogłoszona zostanie lista uruchomionych przedmiotów do wyboru

 

 

Decyzja o uruchomieniu przedmiotów do wyboru w języku angielskim zostanie podjęta 9.10.2021r. o godz. 14.00 po dokonaniu wyboru przez studentów Erasmusa. 

 

Uwaga!

W ramach przedmiotów do wyboru studenci mogą również realizować tutorial Ekonomia w Tutoringu Akademickim. Na tutoriale można aplikować, wysyłając zgłoszenie na adres tutoringwe@ug.edu.pl w terminie od 15.09 do 21.09 2021 r. Więcej szczegółów, w tym zasady rekrutacji, znaleźć można na stronie internetowej: https://ekonom.ug.edu.pl/web/studenci/index.html?lang=pl&ac=tutoring_na_we

 

Poniedziałek, 27.09.2021r., godz. 14.00 – rozpoczęcie zapisów na przedmioty do wyboru (pdw), dla kierunków: ekonomia i msg na studiach niestacjonarnych

  • 3 rok niestacjonarnych studiów I stopnia (3 NS1 EK,MSG)
  • 2 rok niestacjonarnych studiów II stopnia 4-semestralnych (2 NS2-4 MSG)
  • 1 rok niestacjonarne studia II stopnia  4-semestralnych (1 NS2-4 EK, MSG)


Zapisy na przedmioty do wyboru - studia niestacjonarne trwają do 10.10.2021r. do godz. 12.00.  

Czwartek 23.09.2021r., godz. 15.00 – rozpoczęcie zapisów na przedmioty do wyboru dla studentów semestru 1. studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (1 SS2  kierunków: ekonomia i msg (oprócz studentów grupy 1 WdF (ACCA) NS2 EK).


Uwaga: Wyboru dokonują absolwenci studiów I stopnia kierunków ekonomicznych. 

Absolwenci kierunków pozaekonomicznych realizują przedmiot uzupełniający efekty uczenia się z zakresu ekonomii: Podstawy mikro- i makroekonomii. Wprowadzenie do ekonomicznych studiów II stopnia (informacja o zakwalifikowaniu kierunku studiów zostanie przekazana drogą mailową).

 

 

Zapisy na przedmioty do wyboru - studia stacjonarne trwają do dnia 29.09.2021r. do godz. 10.00.

 

 

Zapisy na przedmioty ogólnospołeczne

 

Środa 22.09.2021r., godz. 15.00 - rozpoczęcie zapisów na przedmioty ogólnospołeczne

 2 EK, MSG SS1: socjologia, gospodarka a środowisko, psychologia społeczna

Środa, 29.09.2021r., godz. 12.00 – rozpoczęcie zapisów na przedmioty ogólnospołeczne

• 2 EK, MSG NS1: socjologia, gospodarka a środowisko, psychologia społeczna


Zapisy na przedmioty ogólnospołeczne - studia stacjonarne trwają do dnia 29.09.2021r. do godz. 10.00.

Zapisy na przedmioty ogólnospołeczne – studia niestacjonarne trwają do dnia 6.10.2021r. do godz. 10.00.

 


 

 

Zapisy na seminaria magisterskiePoniedziałek, 27.09.2021r., godz. 15.00 - rozpoczęcie zapisów na seminaria magisterskie:

  • studia stacjonarne II stopnia (1 SS2): wszystkie specjalności

Piątek, 15.10.2021r., godz. 12.00 – rozpoczęcie zapisów na seminaria magisterskie:

  • studia niestacjonarne II stopnia (1 NS2-4): wszystkie specjalności


Zapisy na seminaria - studia stacjonarne trwają do dnia 1.10.2021r. do godz. 10.00.

Zapisy na seminaria - studia niestacjonarne trwają do dnia 20.10.2021r. do godz. 10.00.

 


 

 

Wybór modułów: Doskonalenie procesów gospodarczych lub Sprawozdawczość i audytSTUDIA NIESTACJONARNE – kierunek: ekonomia

zapisy od: 15.09.2021, godz. 12.00 zapisy do: 19.09.2021, godz. 12.00


Dotyczy wyłącznie studentów wpisanych na III semestr II roku.

 

Uwaga, logowanie do systemu możliwe jest jedynie poprzez Portal Studenta:
http://ps.ug.edu.pl

Po zalogowaniu należy wybrać w menu: "Zapisy na ekonomii".