Erasmus + Akcja K107

Opublikowano 13 kwietnia 2021 roku

 


Erasmus + Akcja K107 – studiuj w Jordanii, studiuj w Rosji

Zapraszamy studentów Wydziału Ekonomicznego do aplikowania na studia (1 semestr – 5 miesięcy) w roku akademickim 2021/2022:

 1. w Jordanii na Yarmouk Univeristy w Ibrid (https://economics.yu.edu.jo/index.php/en/it-faculty/about-faculty);
 2. w Rosji w MGIMO University w Moskwie (www.mgimo.ru).

 


I.   KTO MOŻE APLIKOWAĆ
II.  KTO NIE MOŻE APLIKOWAĆ
III. ZASADY REKRUTACJI
IV.  WYSOKOŚĆ STYPENDIÓW


I. Aplikować mogą studenci wszystkich kierunków i specjalności na WE:

 • studenci 1 roku studiów licencjackich – wyjazd  w semestrze zimowym lub semestrze letnim 2021/2022;
 • studenci 2 roku studiów licencjackich – wyjazd  w semestrze zimowym 2021/2022;
 • warunkowo studenci 3 roku studiów licencjackich (jeśli kontynuować będą studia na drugim stopniu na WE UG) – wyjazd w semestrze letnim 2021/2022;
 • studenci 1 roku studiów drugiego stopnia – wyjazd w  semestrze zimowym 2021/2022.


II. O wyjazd nie mogą ubiegać się:

 • studenci II roku studiów drugiego stopnia;
 • studenci, którzy w poprzednich latach w trakcie wyjazdów na studia i/lub na praktykę wykorzystali swój tzw. kapitał mobilności, wynoszący łącznie 12 miesięcy pobytu w ramach Erasmus  na studiach pierwszego i/lub drugiego stopnia.


III. Zasady rekrutacji:

 • dokumenty: wypełniony formularz rekrutacji;
 • formularz należy należy przesłać na adres: barbara.meyer@ug.edu.pl do dnia 19.04.2021 (poniedziałek) do godz. 15.00;
 • rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu: 21.04.2021 (środa) w godz. 15.00-17.00 – studenci otrzymają indywidualnie link do spotkania;
 • kryteria, które należy spełnić:

a)  student musi mieć rozliczony semestr zimowy 2020/2021;
b)  JORDANIA: znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
     ROSJA: znajomość języka rosyjskiego i języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;

 • o zakwalifikowaniu decyduje średnia ocen z ostatnich semestrów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 • o wynikach kwalifikacji studenci  zostaną powiadomieni emailem w dniu 22.04.2021.


IV. Kwoty miesięcznych stypendiów
Obowiązujące stawki stypendialne określone są przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.
Miesięczna stawka stypendium: 700 euro (5 miesięcy = 3500 Euro);
Ryczałt na podróż w obie strony: Jordania: 360 Euro;   Rosja: 275 Euro.

Informacje:
Jordania – dr Renata Orłowska; e-mail:renata.orlowska@ug.edu.pl
Rosja – dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG; e-mail:joanna.bednarz@ug.edu.pl