I lokata z zakresu MSG

Opublikowano 10 czerwca 2020 roku

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego uzyskała pierwszą lokatę w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu MSG.


W szóstej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu MSG laureatką pierwszej lokaty została absolwentka studiów I stopnia na kierunku MSG Pani Adrianna Podgórska, która napisała pracę pt. Znaczenie aspektów behawioralnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na przykładzie wybranych anomalii rynkowych.

Promotorem pracy licencjackiej  był p. dr Łukasz Dopierała z Katedry Biznesu Międzynarodowego. Warto podkreślić, że praca napisana przez p. Adriannę Podgórską uzyskała maksymalną liczbę punktów przyznanych przez recenzentów ze wszystkich ośrodków akademickich  biorących udział w konkursie. Serdecznie gratulujmy Autorce wyróżnionej pracy oraz Panu Promotorowi.