Sylwetka wykładowców

Dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (handel zagraniczny). Po studiach pracował przez kilka lat w branży finansowej, będąc m.in. dyrektorem handlowym w dużej spółce odpowiedzialnym za finansowanie inwestycji proekologicznych. Na Uniwersytecie od 2001 roku, przez 8 lat był prodziekanen Wydziału Ekonomicznego, a od 2020 jest profesorem tejże uczelni.
Zajmuje się doradztwem dla naukowców i przedsiębiorstw w zakresie komercjalizacji i transferu wiedzy, tworzenia planów szkoleniowych oraz rozwijania inicjatyw przedsiębiorczych. Prowadzi badania dotyczące wpływu umiejętności i wiedzy na efektywności gospodarowania. Kilkukrotnie laureat Nagród Rektora za osiągnięcia naukowe oraz organizacyjne, członek stowarzyszeń branżowych i naukowych, a także Rady Naukowej Gdańskiego Klubu Biznesu. Prezes zarządu spółki celowej UG Univentum Labs sp. z o.o. (komercjalizacja wiedzy).
Ekspert krajowy i regionalny powołany do oceny efektywności działań finansowanych ze środków unijnych. Współautor przewodnika dla cudzoziemców ułatwiającego prowadzenie biznesu w Polsce. Były wiceprezes zarządu w spółce szkoleniowo-doradczej oraz dyrektor handlowy w firmie leasingowej. Recenzent raportów poświęconych efektywności przeprowadzonych projektów biznesowych. Członek Klastra Technologii Kwantowych.
Zainteresowania i hobby:
Bieganie, narciarstwo, żeglarstwo, rower. Literatura. Wędrówki górskie i jazda motocyklem. Muzyka rockowa i power metalowa. Fizyka i lingwistyka.

Dr hab. Przemysław Kulawczuk prof. UG. Kierownik Katedry Makroekonomii Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, członek rady dwóch kierunków interdyscyplinarnych: Biznes Chemiczny i Biznes i Technologia Ekologiczna, uczestniczy w pracach Komisji Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" Krajowej Izby Gospodarczej, współpracuje z organizacjami zajmującymi się rozwojem gospodarczym. Uczestnik i kierownik wielu projektów badawczych (krajowych i międzynarodowych) – m.in. w zakresie rozwoju zielonych technologii, rozwoju regionalnego, turystyki, ekonomii behawioralnej, opodatkowania, rynku pracy, rozwoju przedsiębiorczości i demokracji. W latach 2011-2012 ekspert Grupy Roboczej OECD w zakresie rozwoju zielonych rynków pracy, współpracował z Komisją Europejską (projekt BEST), pełnił funkcje doradcze dla Ministerstwa Gospodarki. Konsultant małych i średnich przedsiębiorstw. Autor ponad stu artykułów i publikacji naukowych, uczestnik licznych konferencji, w tym międzynarodowych.
Zainteresowania i hobby:
Zrównoważona turystyka, fotografia, historia, odkrywanie nowych możliwości badawczych i rozwojowych.

Dr Joanna Fryca-Knop – adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, wieloletni członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku (2005-2021), członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Gdańsku, członek Komisji ds. projektu Science Shop w Uniwersytecie Gdańskim.
Dwukrotnie nagradzana Nagrodą Rektora UG za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne (2004 i 2008 r.). Promotorka ponad 200 magistrów i licencjatów.
Kierownik lub uczestnik 6 projektów badawczych – m.in. „Równi na rynku pracy? – analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim”, „Wykorzystaj nas! Pracownicy 45+ w twojej firmie”. Autorka książki „Kształtowanie systemów pracy w przedsiębiorstwach”, kilkudziesięciu artykułów i publikacji naukowych, redaktorka kilku publikacji, uczestniczka licznych konferencji naukowych.
Prywatnie – joginka, miłośniczka zdrowego trybu życia, gór oraz kotów, a także nauczycielka VedicArt

Dr inż. Anna Gołąbiewska – adiunkt w Katedrze Technologii Środowiska Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka kilkunastu artykułów opublikowanych z listy JCR, rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo Elsevier, współautorka kilku patentów przyznanych przez urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz patentów o zasięgu międzynarodowym. Brała udział w wielu projektach badawczych oraz projektach rozwojowo-badawczych realizowanych z przemysłem.
Zainteresowania i hobby:
Literatura, ekologia, kuchnie świata, podróże.

Dr inż. Joanna Nadolna – adiunkt w Katedrze Technologii Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Odbyła staże zagraniczne w Université de Paris-Sud, Francja (2013), Hokkaido University, Japonia  (2012, 2013, 2016, 2018), Weizmann Institute, Izrael (2019).
Laureatka Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla Wybitnych Młodych Naukowców (2021) oraz Stypendium Fundacji Nauki Polskiej START dla wybitnych młodych naukowców (2017).
Trzykrotnie nagradzana Nagrodą Rektora UG za osiągnięcia naukowe (2017, 2019 i 2021 r.)
Kierownik dwóch grantów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Wykonawca dwóch projektów o charakterze badawczym i czterech projektów o charakterze badawczo-rozwojowym. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, uczestniczka ok. 40 konferencji.

Dr Andrzej Poszewiecki – adiunkt w Katedrze Makroekonomii Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Wiceprezes spółki celowej UG – Univentum Labs  sp. z o.o. (komercjalizacja wiedzy).
Członek American Economic Association, członek Rektorskiego Zespołu ds. Realizacji Polityki Morskiej, Członek Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, Członek Regionalnej Sieci Tematycznej dla woj. pomorskiego, Członek Zarządu Krajowej Fundacji Kultury Przedsiębiorczości.
Czterokrotnie nagradzany Nagrodą Rektora UG za osiągnięcia naukowe (2008, 2011, 2014 i 2017).
Uczestnik wielu projektów badawczych (krajowych i międzynarodowych) – m.in. Regionalne sieci współpracy w obszarze Morza Bałtyckiego (w oparciu o hierarchiczną analizę skupień), Rola innowacyjności w rozwoju regionów peryferyjnych. Analiza na przykładzie krajów obszaru Morza Bałtyckiego, Baltic Sea Virtual Campus - Transregional Management (BSVC), Agora – Network Sustainable Tourism Development in The Baltic Sea Region, AGORA 2.0 Heritage Tourism for Increased Baltic Sea Region Identity oraz Baltic Heritage Routes.
Autor kilkudziesięciu artykułów i publikacji naukowych, uczestnik ok. 30 konferencji.
Zainteresowania i hobby:
Sport (piłka nożna i koszykówka), muzyka, podróże