Lista pracowników

DziekanatStudia niestacjonarne I stopnia, Studia niestacjonarne II stopnia 3 letnie, Sprawy socjalne
stanowisko: specjalista d/s administracji, pok: 132, telefon: 58-523-13-86, e-mail: m.balicka@ug.edu.pl

Obsługa studentów:

  • 1 NS2-4 Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • 1 NS2-4 Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology
  • 2 NS2-4 Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology

 

Postępowania naukowe:

  • przewody doktorskie

 

Sprawy socjalne:

  • Międzywydziałowe Stacjonarne Studia Doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania - stypendium doktoranckie, stypendium projakościowe
  • studenci - stypendia zewnętrzne, nagroda Rektora
  • doktoranci - nagroda Rektora

 

DziekanatStudia niestacjonarne I stopnia, Studia niestacjonarne II stopnia, Studia Podyplomowe Przygotowujące do Doktoratu z Ekonomii w języku angielskim, Praktyki studenckie, Sprawy socjalne, Sprawy finansowe studentów: IB
stanowisko: Starszy specjalista administracyjny, pok: 105, telefon: 58-523-11-17, e-mail: e.krukurka@ug.edu.pl

Sprawy finansowe studentów: IB (opłaty związane ze studiami, umowy o warunkach  odpłatności za  studia)


Praktyki studenckie (nieobowiązkowe)


Sprawy socjalne:

Międzywydziałowe Stacjonarne Studia Doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania, Niestacjonarne Studia Doktoranckie z ekonomii - stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga


Obsługa studentów (2021/2022):

1  NS1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze

3  NS1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 

Studia Podyplomowe Przygotowujące do Doktoratu z Ekonomii w języku angielskim