Słownik studencki

 

 

Słowniczek Studenta Wydziału Ekonomicznego:

 

 

 

SS1 – Stacjonarne Studia I stopnia (Licencjackie), trwają 3 lata, uzyskujesz po nich tytuł licencjata 

 

 

NS1 – Niestacjonarne Studia I stopnia (Licencjackie), trwają 3 lata, uzyskujesz po nich tytuł licencjata 

 

 

SS2 – Stacjonarne Studia II stopnia (Magisterskie), trwają 2 lata, uzyskujesz po nich tytuł magistra 

 

 

NS2 – Niestacjonarne Studia II stopnia (Magisterskie), trwają 2 lata, uzyskujesz po nich tytuł magistra 

 

 

REGULAMIN STUDIÓW - studencka biblia zawierająca wszystkie zasady, prawa i obowiązki studenta UG

 

 

REKTOR – osoba, która zarządza całą uczelnią 

 

 

DZIEKAN – osoba zarządzająca danym wydziałem

 

 

DZIEKANAT – miejsce, w którym uzyskasz pomoc w różnych studenckich sprawach 

 

 

GODZINY REKTORSKIE – godziny wolne od zajęć dla całej uczelni 

 

 

GODZINY DZIEKAŃSKIE – godziny wolne od zajęć dla danego wydziału 

 

 

NUMER ALBUMU – Twój numer indeksu 

 

 

INDEKS ELEKTRONICZNY – zaliczenia i oceny dostajesz w formie elektronicznej, dostępny na Portalu Studenta 

 

 

STAROSTA GRUPY – osoba wybrana spośród studentów w grupie do reprezentowania ich we wszelkich sprawach 

 

 

PDW – przedmiot do wyboru (może być e-learningowy)

 

 

LEKTORAT – zajęcia z języka obcego 

 

 

TYDZIEŃ I i TYDZIEŃ II - niektóre zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, dlatego przyjęto taki podział. I tydzień to zawsze ten, w którym zaczyna się semestr, II to kolejny tydzień po pierwszym tygodniu, występują na zmianę. 

 

Ikonka z numerem aktualnego tygodnia znajduje się w nagłówku strony internetowej Wydziału:

 

 

 

„WEJŚCIÓWKA” – rodzaj studenckiej „kartkówki”, może być niezapowiedziana 

 

 

KOLOKWIUM – zapowiedziany studencki sprawdzian 

 

 

SESJA – postrach wszystkich studentów  - czas po zakończeniu semestru, w którym odbywają się egzaminy 

 

 

EGZAMIN KOMISYJNY – jeśli nie zdasz przedmiotu w II terminie, możesz wystąpić o egzamin komisyjny, wymaga uzasadnienia 

 

 

SEMINARIUM – zajęcia, na których przygotowujesz się do pisania pracy dyplomowej i konsultujesz postępy swojej pracy z promotorem 

 

 

PROMOTOR – osoba, która pomaga Ci podczas pisania pracy dyplomowej 

 

 

„DZIEKANKA” – przerwa w studiowaniu udzielona przez Dziekana 

 

 

NEPTUNALIA – święto studentów, podczas którego odbywają się różne imprezy organizowane przez UG 

 

 

OTRZĘSINY – impreza organizowana dla studentów pierwszego roku z okazji ich przyjęcia w progi uczelni