Projekty studentów na BiTE

Pierwsze pilotażowe projekty na BiTE

Na kierunku Biznes i Technologia Ekologiczna studenci dokonali w czerwcowej sesji  prezentacji propozycji projektów biznesowo – technologicznych. Na tym unikatowym kierunku nie pisze się typowych prac magisterskich ale w dwuosobowych zespołach przygotowuje się projekt na przedsięwzięcie ekonomiczne w branży ekologicznej, obejmujący część biznesową i technologiczną. 

W wyniku współpracy zespołów projektowych z kadrą zostały zaproponowane nowe pilotażowe przedsięwzięcia: 

 

  • Przedsiębiorstwo odzysku surowców wtórnych ze sprzętu chłodniczego
  • Uruchomienie eksperymentalnej instalacji do produkcji paliwa z alg
  • Koncepcja utworzenia zakładu pirolizy opon
  • Koncepcja marketu budowlanego wykorzystującego dawne, historyczne materiały budowlane
  • Kompleksowy system  ogrzewania peletem z biomasy
  • Przedsiębiorstwo instalacji domowych elektrowni wiatrowych
  • Koncepcja utworzenia zakładu przeróbki tworzyw sztucznych
  • Przedsiębiorstwo instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków

 
W ramach wersji pilotażowych zespoły proponowały: sposób organizacji przedsięwzięcia, koncepcję zarabiania pieniędzy, zasady funkcjonowania urządzeń i główne procesy technologiczne. Siedem zaproponowanych propozycji zostało uznanych za technicznie i ekonomicznie wykonalne, jedna została uznana za wykonalną na poziomie eksperymentu przemysłowego. Każda z propozycji charakteryzowała się niezbędnym poziomem dojrzałości i po trzech „godzinach prawdy”, podczas których kadra przekazała uwagi i sugestie do uwzględnienia przy ulepszeniu i przygotowaniu wersji końcowych – wszystkie zostały przyjęte do dalszej realizacji. Przed zespołami jest jeszcze dużo ciężkiej pracy obejmującej między innymi: finansowanie przedsięwzięcia, rynkowy dobór urządzeń i technologii oraz opracowanie końcowego projektu biznesowo – technologicznego.

Kadra składa gratulacje i podziękowania zespołom za ciężką i efektywną pracę

Adriana Zaleska, Przemysław Kulawczuk, Andrzej Poszewiecki, Wojciech Bizon, Marek Kwiatkowski