Lista pracowników

DziekanatStudia niestacjonarne I stopnia, Studia niestacjonarne II stopnia, Studia Podyplomowe Przygotowujące do Doktoratu z Ekonomii w języku angielskim, Praktyki studenckie, Sprawy socjalne, Sprawy finansowe studentów: IB
stanowisko: Starszy specjalista administracyjny, pok: 105, telefon: 58-523-11-17, e-mail: e.krukurka@ug.edu.pl

Sprawy finansowe studentów: IB (opłaty związane ze studiami, umowy o warunkach  odpłatności za  studia)


Praktyki studenckie (nieobowiązkowe)


Sprawy socjalne:

Międzywydziałowe Stacjonarne Studia Doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania, Niestacjonarne Studia Doktoranckie z ekonomii - stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga


Obsługa studentów (2021/2022):

1  NS1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze

3  NS1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 

Studia Podyplomowe Przygotowujące do Doktoratu z Ekonomii w języku angielskim