Plany zajęć, terminy egzaminów, programy studiów

 

 

Dla wszystkich studentów

  w roku akademickim 2022/23
Organizacja roku akademickiego na Uniwersytecie Gdańskim
Organizacja roku akademickiego na Wydziale Ekonomicznym
Studia niestacjonarne Terminarz zjazdów  - zima
Studia niestacjonarne Terminarz zjazdów - lato
I II Tydzień
Sesja
Sesja poprawkowa