Opinie studentów

„Zajęcia w ramach tutoringu są ogromną szansą pogłębienia dotychczasowej wiedzy oraz rozwoju nabytych umiejętności z zakresu ekonomii. Jednocześnie, szeroka oferta tematyczna oraz możliwość dostosowania bloków zajęć pozwala na spojrzenie na dane zagadnienia od strony wspólnych obszarów zainteresowań. Największą zaletę tutoringu stanowi bezpośrednia współpraca, która umożliwia nawiązywanie ciągłego dialogu między studentem a tutorem, wymianę opinii oraz spostrzeżeń, a także czerpania z wiedzy, doświadczenia i kompetencji prowadzącego”.
Piotr

„Tutoring pozwolił mi na wyodrębnienie ekonomicznej niszy, która mnie interesuje i pogłębienie wiedzy z jej zakresu. Największą zaletą tutoringu okazał się tutor, który podchodził do każdego spotkania z dużym zaangażowaniem, zawsze pokazywał dane zagadnienie z kilku perspektyw oraz pozostawiał obszar do samodzielnej pracy wraz z jego wsparciem merytorycznym”.
Marta

„Metoda tutoringu dała mi szansę na rozwój naukowy i osobisty. Tym co najbardziej motywowało do działania było wsparcie Tutora. Dzięki temu nie tylko poszerzyłam swoją wiedzę, ale także rozwinęłam kompetencje miękkie. Samodzielna praca pozwoliła mi na poznanie mocnych i słabych stron, a rozmowy z Tutorem były impulsem do podejmowania kolejnych wyzwań. Uważam, że tutoring to niezwykle potrzebna forma nauczania, ponieważ łączy w sobie elementy swobodnych poszukiwań z merytoryczną opieką wykształconego Tutora. Tutoring to bardzo inspirujące doświadczenie”.
Beata

„Tutoring był dla mnie niezwykłym doświadczeniem. Dowiedziałam się dużo na temat pracy naukowej oraz tego jak krok po kroku wygląda przygotowanie do napisania artykułu. Było mi bardzo miło porozmawiać osobiście z Panią Doktor, która nigdy nie krytykowała, tylko zadawała pytania, określała i argumentowała co może być lepszym, a co gorszym rozwiązaniem. Uważam, że jest to bardzo ciekawa forma pracy dla studentów, którzy są ambitni, dociekliwi i zdyscyplinowani:)”.
Anita

„Tutoring jest świetną opcją dla tych, którym nie wystarczą jedynie wykłady i ćwiczenia, a chcieliby dodatkowo pogłębić swoją wiedzę. Indywidualne spotkania i podejście mojego Tutora sprawiły, że podczas cyklu spotkań czułam się bardzo swobodnie, a zarazem otrzymałam wiedzę wykraczającą poza mój program nauczania”.
Zofia

„Tutoring jest świetną opcją dla tych, którym nie wystarczą jedynie wykłady i ćwiczenia, a chcieliby dodatkowo pogłębić swoją wiedzę. Indywidualne spotkania i podejście mojego Tutora sprawiły, że podczas cyklu spotkań czułam się bardzo swobodnie, a zarazem otrzymałam wiedzę wykraczającą poza mój program nauczania.”
Magda

„Dzięki tutoringowi mogłam się rozwinąć, pogłębiając wiedzę zdobytą na studiach. Indywidualne podejście nauczyciela akademickiego pozwoliło mi zadecydować o poruszanej na spotkaniach tematyce, dzięki czemu była ona zgodna z moimi zainteresowaniami.”
Zosia