Obowiązkowe szkolenia oraz zapisy

 • Obowiązują Cię przede wszystkim następujące szkolenia:
  • Obowiązkowe, pod rygorem niezaliczenia semestru, SZKOLENIE BiHK dla studentów I roku odbywa się przez Internet. Obowiązkiem studenta jest przystąpienie do szkolenia oraz zdanie testu od 1 do 31 października. Szkolenie online dostępne jest na Portalu Edukacyjnym UG. Pozytywne zdanie testu (znajdującego się na końcu szkolenia) będzie skutkowało zaliczeniem szkolenia pod warunkiem złożenia w dziekanacie oświadczenia o samodzielnym zaliczeniu szkolenia i testu.

   Przysługują dwa terminy zaliczenia szkolenia. Termin podstawowy i poprawkowy (w ciągu miesiąca od upływu terminu pierwszego). W przypadku niezaliczenia testu w terminie podstawowym i poprawkowym studentowi przysługuje prawo do ponownego udziału w szkoleniu i zdawania testu w indywidualnie ustalonym terminie. Opłata za ponowny udział w szkoleniu i zdawanie testu wynosi 100 zł. Zasady zaliczania kursu reguluje Zarządzenie nr 149/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 11 października 2021 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia dla studentów i doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim.

   Jeśli nie masz dostępu do szkolenia BHK skontaktuj się ze swoim dziekanatem.

  • Szkolenie biblioteczne w wersji e-learningowej znajduje się na Portalu Edukacyjnym. Link do szkolenia będzie widoczny po poprawnym zalogowaniu się na Portal Edukacyjny. Jeśli nie masz do niego dostępu, skontaktuj się z Oddziałem Informacji i Promocji infonauk@ug.edu.pl lub tel. 58 523 32 14. • ZAPISY DO BIBLIOTEKI – dla studentów 1. roku odbywają się automatycznie  po odbyciu szkolenia bibliotecznego online i zaliczeniu testu. Twoje konto  będzie aktywowane w ciągu 24 godzin i będzie ważne rok. Po upływie roku przedłuż termin ważności konta, jeśli chcesz nadal korzystać z usług Biblioteki. Możesz to zrobić w dowolnej wypożyczalni - koszt 5 zł. Biblioteczny NIEZBĘDNIK STUDENTA  ułatwi Ci korzystanie z Biblioteki UG.


 • ZAPISY NA LEKTORATY – po wybraniu języka obcego na PORTALU STUDENTA wypełnij test diagnozujący online. Gdy to zrobisz zostaniesz przypisany do odpowiedniej grupy.

  Informacje dotyczące terminu i wyboru lektoratu językowego znajdują się w PORTALU STUDENTA. Wyboru lektoratu należy dokonać bezpośrednio po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia.


 • ZAPISY NA ZAJĘCIA SPORTOWE – w szczególności te w formie obligatoryjnej. Zajęcia obligatoryjne obejmują studentów I, II i III roku. O szczegóły zapytaj w swoim dziekanacie.


 • ZAPISY NA WYKŁADY OGÓLNOUCZENIANE –  w swoim DZIEKANACIE lub za pośrednictwem PORTALU STUDENTA dowiedz się, kiedy prowadzona jest rejestracja internetowa. Pamiętaj, że jeśli zapiszesz się na taki wykład, staje się on automatycznie obowiązkowy i musisz go zaliczyć.