Najważniejsze na początek

  • ZAPOZNANIE SIĘ Z ORGANIZACJĄ ROKU AKADEMICKIEGO NA UG – dowiesz się m.in.: kiedy odbędzie się inauguracja roku akademickiego, w jakim okresie trwa sesja egzaminacyjna i przerwy świąteczne oraz międzysemestralne, a także na kiedy zaplanowano dzień rektorski.

  • LEGITYMACJA STUDENCKA – wniosek o nią złożysz za pośrednictwem PORTALU STUDENTA, gdzie logujesz się za pomocą swojego numeru indeksu. Odbierzesz ją w dziekanacie (studia stacjonarne, studia niestacjonarne) swojego wydziału. Pamiętaj, aby później uaktualniać ją raz na semestr!

    Warunkiem odebrania legitymacji jest terminowe wypełnienie wniosku, umieszczenie zdjęcia w portalu oraz uiszczenie opłaty w wysokości 22 zł na indywidualny numer konta do opłat studenckich wygenerowany z zakładki: Płatności.

  • INDEKS – na Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje indeks w formie elektronicznej.  Dostęp do niego otrzymasz po zalogowaniu się do PORTALU STUDENTA

  • UBEZPIECZENIE NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – mimo, że nieobowiązkowe, warto się nim zainteresować. O niezbędne szczegóły zapytaj w Parlamencie Studentów UG.

  • ŚLUBOWANIE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT - Student ma obowiązek zaakceptowania zasad pobierania opłat i wysokości opłat, za pośrednictwem Portalu Studenta, wraz ze złożeniem ślubowania, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia studiów.

  • ADRES E-MAIL - nadawany jest automatycznie, znajdziecie go Państwo po zalogowaniu do Portalu Studenta. Tym adresem należy posługiwać się w kontaktach ze wszystkimi pracownikami UG podczas załatwiania spraw związanych ze studiami.

  • REGULAMIN STUDIÓW - studencka biblia zawierająca wszystkie zasady, prawa i obowiązki studenta UG