Studia pierwszego stopnia, stacjonarne

 

 

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne

 

 

zajęcia Ekonomia        I rok on-line

  I rok w budynku
        II rok on-line

  II rok w budynku
        III rok on-line

  III rok w budynku
zajęcia MSG          I rok on-line

  I rok w budynku
        II rok on-line

  II rok w budynku
         III rok on-line

  III rok w budynku
zajęcia IB          I rok on-line

  I rok w budynku
          II rok on-line

  II rok w budynku
          III rok on-line

  III rok w budynku
zajęcia IBRE   I rok  
PDW Ekonomia     III rok
PDW MSG     III rok
PDW IB     III rok

 

program studiów Ekonomia   I rok  II rok   III rok
grupy Ekonomia (1 SS1)  I rok  
grupy ETiL (Ekonomia 2 SS1)    II rok 
program studiów MSG   I rok   II rok   III rok
grupy MSG (1 SS1)   I rok  
grupy HZ (MSG 2 SS1)    II rok 
program studiów IBRE  I rok  
harmonogram dni adaptacyjnych Ekonomia  
harmonogram dni adaptacyjnych MSG  
harmonogram dni adaptacyjnych MSG IB  
harmonogram dni adaptacyjnych IBRE