Harmonogram zapisów na zajęcia tutoringowe

Rekrutacja na PDW „Ekonomia w Tutoringu Akademickim” odbywa się w terminie do 26.02.2023. Należy pamiętać, że samo wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z jego akceptacją przez tutora. Tutor potwierdza przyjęcie studenta na tutorial kontaktując się ze studentem poprzez dane kontaktowe podane w zgłoszeniu. Osoby, które zakwalifikują się na zajęcia tutoringowe w ramach PDW będą miały możliwość rezygnacji z udziału w innym wybranym wcześniej PDW. 

UWAGA:
W roku akademickim 2023/2024 (semestr letni) list aplikacyjny na adres tutoringwe@ug.edu.pl (z informacją do wybranego tutora) będzie można przesyłać do 26 lutego 2024 r.Rekrutacja na tutoring w trybie ‘rektorskim’
trwa w ciągu całego semestru (z wyłączeniem sesji egzaminacyjnej), pod warunkiem dostępności miejsc z puli. Po otrzymaniu zgłoszenia, tutor podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata na zajęcia i kontaktuje się z nim. Tutor uzgadnia ze studentem czas trwania tutorialu i terminy spotkań. Do rozliczenia godzin przeprowadzonych w tutoringu konieczne jest podpisanie przez tutora i studenta kontraktu tutorskiego oraz uzupełnionego dziennika tutorialu, dokumentującego przebieg i treść zajęć. Dokumenty te wysyłane są do koordynatora w terminie do końca sesji egzaminacyjnej.

Zgłoszenie na tutoring w trybie ‘rektorskim’ obejmuje przesłanie listu aplikacyjnego na adres tutoringwe@ug.edu.pl z informacją do wybranego tutora.