Studia I stopnia stacjonarne: Biznes chemiczny


Biznes Chemiczny
unikatowe studia inżyniersko-menadżerskie na Uniwersytecie Gdańskim

 


W roku akademickim 2016/2017 Uniwersytet Gdański uruchomił nowy kierunek studiów – Biznes Chemiczny.  To pierwsze tego typu w Polsce unikatowe studia o profilu inżyniersko-menadżerskim. Nowy kierunek został zainspirowany przez pracodawców z branży chemicznej, współpracujących z Uniwersytetem Gdańskim w ramach Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemii UG.

Biznes Chemiczny to stacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu akademickim, prowadzone wspólnie przez  Wydział Chemii oraz Wydział Ekonomiczny UG. Trwają 7 semestrów, a ich absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

Studia przygotowują kadrę inżyniersko-menadżerską dla szeroko pojętej branży chemicznej zarówno w dużych zakładach wytwórczych (sektor chemiczny, petrochemiczny, farmaceutyczny, agrochemiczny, spożywczy) jak i małych i średnich przedsiębiorstwach (produkcja kosmetyków, środków czystości, środków ochrony roślin, przetwórstwo metali, odpadów i in.). Biznesowe elementy wykształcenia umożliwiają absolwentom nie tylko sprawne zakładanie i prowadzenie małych firm działających w zakresie chemii stosowanej, ale także obejmowanie stanowisk menadżerskich w przedsiębiorstwach. Uzyskują oni tym samym znaczącą przewagę na rynku pracy w stosunku do osób z typowym wykształceniem inżynierskim lub menadżerskim, dysponując kompetencjami zarówno z jednego jak i drugiego obszaru wiedzy. 

Absolwent Biznesu Chemicznego będzie dysponował umiejętnościami projektowania procesów technologicznych, kontroli ich jakości, syntezy czy formulacji produktów chemicznych, uruchamiania i nadzorowania instalacji chemicznych, optymalizacji procesów technologicznych czy obsługi typowej dla branży aparatury kontrolno-pomiarowej. Oprócz wiedzy inżynierskiej z zakresu chemii i technologii chemicznej absolwent będzie specjalistą w zakresie ekonomiki i zarządzania małych i średnich  przedsiębiorstw czy projektowania i finansowania start-upów.

Ten nowy kierunek studiów został zainspirowany przez pracodawców z branży chemicznej, współpracujących z Uniwersytetem Gdańskim w ramach Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemii UG. Część z zajęć prowadzona będzie przez praktyków z otoczenia gospodarczego, a duży nacisk położony został na praktyki zawodowe.

Studenci kierunku Biznes Chemiczny studiować będą w jednym z najnowocześniejszych budynków nauk eksperymentalnych w Europie, nowej siedzibie Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,  współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. Laboratoria i hala technologiczna Wydziału Chemii UG wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę badawczą, taką samą jak w  przemysłowych laboratoriach badawczo-rozwojowych branży chemicznej czy farmaceutycznej.    


Wydział Chemii