Tutoring na Wydziale Ekonomicznym w semestrze letnim 2022/2023

Czym jest tutoring?


Tutoring to spersonalizowana forma kształcenia oparta na relacji „mistrz-uczeń”, obecna w najlepszych uczelniach świata i dynamicznie rozwijająca się w Polsce. Wywodzi się brytyjskiej tradycji edukacyjnej, został zapoczątkowany na uniwersytetach Oxford i Cambridge.

Od dawna wiadomo, że skuteczna nauka opiera się na relacji. Tutoring jest jednym z najlepszych sposobów opierania procesu rozwojowego i dydaktycznego właśnie na głębokiej relacji miedzy nauczycielem a uczniem. To metoda indywidualnej opieki nad podopiecznym, czerpiąca z tradycji relacji mistrz-uczeń, która dzięki integralnemu spojrzeniu na rozwój człowieka oraz nowoczesnym narzędziom stara się o pełny rozwój jego potencjału. Wzajemne spotkania ukazują istotność dialogu w procesie uczenia, ważność indywidualnych kontaktów dla rozwoju studiującego. Umożliwiają stawianie pytań i krytyczny namysł nad tym, o czym piszą i mówią inni. Prowadzi to do nabywania kompetencji do dostrzegania tego, co ukryte pod powierzchnią oczywistości.

Metoda ta polega na regularnych spotkaniach z podopiecznym (studentem), których celem jest jego rozwój naukowy lub osobisty. Tutoring, jako metoda edukacji spersonalizowanej i holistycznej, to coś więcej niż przekazanie wiedzy. To również refleksja na wartościami, kształcenie charakteru, nauka samodzielnego myślenia, argumentowania oraz podejmowania mądrych decyzji.

Tutor (z łaciny – opiekun) to ktoś, kto potrafi pokierować rozwojem podopiecznego, trafnie rozpoznać jego potencjał, pomóc w odkryciu i rozwinięciu talentów, wspólnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju oraz zmotywować do długotrwałej współpracy i znajdować w niej obopólną radość. Tutor daje to, czego zwykle nie mogą zapewnić masowe systemy edukacji: uważność na konkretnego podopiecznego i możliwość dyskusji nad postawionym problemem w ramach poszukiwania rozwiązań. Mocną stroną tutoringu jest jego dydaktyczna skuteczność i długotrwałość efektów.

Zapraszamy do przetestowania na sobie efektów tutoringu. Zainteresowałeś się tą forma zajęć sięgnij do zakładki z ofertą tutoriali, wybierz ten, który Cię interesuje, ściągnij formularz aplikacyjny, wypełnij w wyślij na adres: tutoringwe@ug.edu.pl. Skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy na rozmowę.


Więcej na temat tutoringu jako metody dydaktycznej z perspektywy nauczyciela i studenta znajdziesz w publikacjach pod redakcją B. Karpińska-Musiał:

  1. W trosce o jakość w ilości. Tutoring oksfordzki w Uniwersytecie Gdańskim, Wyd. LIBRON, Kraków 2016;
  2. Studenckim piórem w tutorskim kałamarzu, Wyd. LIBRON, Kraków 2016.