Plany zajęć, terminy egzaminów, programy studiów

 

Ważność legitymacji studenckiej

Uprzejmie informujemy,

że w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b oraz art. 198a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.). W związku z tym legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.
 
https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazku-z-covid-19

 

 

Dla wszystkich studentów

 

 

Organizacja roku akademickiego na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2020/21

     ZMIANA Zarządzenie  nr 34/R/21

Organizacja roku akademickiego na Wydziale Ekonomicznym w roku akademickim 2020/21

Studia niestacjonarne Terminarz zjazdów  - zima

Studia niestacjonarne Terminarz zjazdów - lato

I II Tydzień
Sesja   

Sesja poprawkowa