Konkurs prac dyplomowych NZB

Opublikowano 19 grudnia 2023 roku

Szanowni Państwo,
Centrum Procesów Bankowych i Informacji - organizator Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, który powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich i Grupy BIK - zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu tematyki zarządzania ryzykiem finansowym, wiarygodności finansowej oraz rynku kredytowego i pożyczkowego.

Kolejny rocznik studentów broni swoje prace licencjackie i magisterskie - bardzo prosimy o zachęcanie studentów i absolwentów do zgłaszania swoich prac na konkurs lub zgłaszanie – jako promotorzy – prac studentów do konkursu.NAGRODY
Kapituła Konkursu wybierze laureatów najlepszych prac i przyzna następujące nagrody w dwóch kategoriach:
Autorzy najlepszych prac licencjackich otrzymują nagrody pieniężne w wysokości:

 1. 5000 zł brutto – I Nagroda
 2. 3000 zł brutto – II Nagroda
 3. 1500 zł brutto – III Nagroda

Autorzy najlepszych prac magisterskich otrzymują nagrody pieniężne w wysokości:

 1. 10 000 zł brutto – I Nagroda
 2. 5 000 zł brutto – II Nagroda
 3. 2 500 zł brutto – III NagrodaTEMATYKA
Do konkursu mogą być zgłaszane prace napisane w języku polskim o tematyce związanej z zarządzaniem ryzykiem finansowym, wiarygodnością finansową oraz rynkiem kredytowym i pożyczkowym, w szczególności:

 1. zasobami informacyjnymi (systemy/bazy/rejestry) mogącymi wspierać zarządzanie ryzykiem kredytowym dotyczącym osób fizycznych i przedsiębiorców;
 2. rozpoznawaniem zagrożeń i przeciwdziałaniem wyłudzeniom kredytów bankowych;
 3. przeciwdziałaniem zjawisku nadmiernego zadłużania;
 4. funkcjonowaniem rynku kredytowego i pożyczkowego;
 5. edukacją finansową osób fizycznych i przedsiębiorców w zakresie budowania wiarygodności finansowej i jej wpływu na funkcjonowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw;
 6. danymi alternatywnymi dotyczącymi zachowań konsumentów i przedsiębiorstw wykorzystywanymi do szacowania ryzyka w sektorze finansowym (dane inne niż dane dotyczące kredytów i pożyczek).


UDZIAŁ W KONKURSIE
Do konkursu mogą być zgłaszane prace złożone i obronione w terminie od 1 stycznia 2022 do 31 lipca 2024 roku na uczelniach, które mają swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Prace wraz z odpowiednimi załącznikami mogą zgłaszać autorzy prac, a także - za ich zgodą - promotorzy prac w terminie do 31 lipca 2024 roku w wersji elektronicznej w postaci dokumentu PDF na adres mailowy konkurs@nzb.pl .

 
Jeśli zgłoszenia dokonuje autor pracy samodzielnie - należy do zgłaszanej pracy dołączyć:

 1.     skanu prawidłowo uzupełnionego formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1);
 2.     skanu podpisanego oświadczenia Uczestnika (Załącznik nr 2).


 Jeśli zgłoszenia dokonuje promotor pracy - należy do zgłaszanej pracy dołączyć:

 1.     skanu prawidłowo uzupełnionego formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1);
 2.     skanu podpisanego oświadczenia Promotora (Załącznik nr 3).


 
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do 30 czerwca 2025 roku.

 
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu, który określa szczegółowe zasady i warunki uczestnictwa (w tym zgłaszania prac) w konkursie, jak również do odwiedzenia strony