International Week w Gandawie

Opublikowano 17 listopada 2022 roku

Koło Naukowe HaZet zaprasza do współpracy

studentów WE chętnych do udziału w projekcie realizowanym z Artevelde University of Applied Sciences w Gandawie


http://www.artevelde-uas.be/

 

Projekt ma formułę krótkoterminowej wymiany studenckiej, realizowany będzie w dniach 25-30.03.2023 z udziałem studentów z Gandawy na Wydziale Ekonomicznym oraz w dniach 24-28.04.2023 z udziałem koła HaZet w Artevelde University of Applied Sciences w Gandawie. Sesjom stacjonarnym towarzyszyć będą spotkania zdalne.

Wyjazd do Gandawy będzie dofinansowany ze środków programu Erasmus+.

 

Jeśli jesteś Studentem Wydziału Ekonomicznego, interesujesz się biznesem międzynarodowym, chcesz zaangażować się w ciekawe projekty i pojechać z HaZet-em do Gandawy na International Week (24-28.04.2023), zgłoś się do HaZet i zacznij działać razem z nami.


Zgłoszenia przyjmujemy w naszym zespole w aplikacji MS Teams.

Link do zespołu:


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8e6a6487e27d4b4eae8efb15fb57afd9%40thread.tacv2/conversations?groupId=aa88fe5b-d810-417e-a6fd-a136f95ffa2f&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069

 


Rekrutacja trwa w dniach 17. - 24.11.2022. liczba miejsc jest ograniczona, nie czekaj, zgłoś się już dzisiaj.

 

Spotkanie organizacyjne dotyczące działalności Koła HaZet oraz wyjazdu do Gandawy odbędzie się 25.11.2022 o godz. 19.00 w Zespole HaZet w aplikacji  MsTeams.

  

W przypadku pytań prosimy o kontakt z opiekunem Koła HaZet dr Monika Grottel