Mistrzowie współpracy Fahrenheita

Opublikowano 26 października 2022 roku

Startuje pierwsza edycja konkursu Mistrzowie współpracy Fahrenheita. Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich studentów i doktorantów zrzeszonych w kołach naukowych Uczelni Fahrenheita. Projekty można składać do 20 listopada 2022 r.  Warunkiem jest, aby projekt realizowany był przez minimum dwa koła naukowe lub jedno międzyuczelniane z różnych Uczelni Fahrenheita. Łączna pula nagród wynosi 22 tys. zł.


Celem konkursu jest nawiązywanie oraz promowanie współpracy w kołach naukowych, a także przybliżenie idei i misji Związku Uczelni Fahrenheita.


W ramach konkursu można zgłosić projekt w jednej z kategorii:

  •     aktywizacja studenckiego życia kulturalnego lub sportowego,
  •     działania na rzecz promocji zdrowego trybu życia,
  •     działania na rzecz ochrony środowiska,
  •     innowacje, nowe technologie,
  •     działalność na rzecz środowiska lokalnego,
  •     popularyzacja nauki.


Projekt może dotyczyć również jednej z ośmiu dyscyplin naukowych, do których należą nauki humanistyczne, inżynieria i technologia, nauki medyczne i o zdrowiu, nauki rolnicze, nauki społeczne, nauki przyrodnicze, teologia oraz sztuka.
 

Do wygrania jest nagroda finansowa trzech rektorów na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów realizacji projektu o łącznej wartości 22 tys. zł. Najlepszy projekt ma szansę otrzymać 10 000 zł. Nagroda za drugie miejsce wynosi 7 000 zł, a za trzecie –  5 000 zł.

- To kolejna inicjatywa, która ma zachęcić studentów i doktorantów Uczelni Fahrenheita do współpracy międzyuczelnianej  - mówi prof. Adriana Zaleska-Medynska, Dyrektor Uczelni Fahrenheita. - Idea konkursu nawiązuje do najważniejszego zadania Uczelni Fahrenheita, czyli jak najlepszego wykorzystania zasobów i potencjału naukowego uczelni tworzących Związek. Zależy nam na tym, żeby współpraca była rozwijana nie tylko przez władze i pracowników, ale była obecna już na etapie projektów realizowanych wspólnie przez studentów i doktorantów trzech uczelni.


Kapituła będzie oceniać przede wszystkim poziom współpracy między uczelniami, co jest warunkiem koniecznym udziału w konkursie. Liczyć się będzie także atrakcyjność i innowacyjność projektu, czy jego realizacja jest realna, zgodność z tematem i plan promocji.

 
Terminarz konkursu

Termin zgłaszania projektów – do 20 listopada 2022 r.

Ogłoszenie wyników – 16 grudnia 2022 r.
 

Nagrody

Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody finansowe na realizację projektu w wysokości:

I miejsce – 10 tys. zł brutto

II – 7 tys. zł brutto

III – 5 tys. zł brutto
 

Strona i formularz konkursowy: https://faru.edu.pl/pl/mistrzowie-wspolpracy.
Źródło