Harmonogram zapisów na PDW, seminaria i moduły

Opublikowano 09 września 2021 roku
Zapisy na przedmioty do wyboru


Czwartek, 23.09.2021, godz. 11.00 – rozpoczęcie zapisów na przedmioty do wyboru (pdw), dla kierunków: ekonomia i msg na studiach stacjonarnych

  • 3 rok stacjonarnych studiów I stopnia (3 SS1),
  • 2 rok stacjonarnych studiów II stopnia (2 SS2)


UWAGA STUDENCI 2 SS2: w roku akademickim każdy ze studentów jest zobligowany do wyboru jednego przedmiotu do wyboru w języku angielskim

Zapisy na przedmioty do wyboru dla studentów studiów stacjonarnych trwają do środy 29.09.2021r. do godz. 10.00. Ok. godz. 12.00 ogłoszona zostanie lista uruchomionych przedmiotów do wyboru

 
Po tym terminie osoby zapisane na przedmioty, które nie zostaną uruchomione mają obowiązek wypisania się z przedmiotów i zapisanie się na dostępne przedmioty w terminie do 4.10.2021r. do godz. 9.00

 

Decyzja o uruchomieniu przedmiotów do wyboru w języku angielskim zostanie podjęta 9.10.2021r. o godz. 14.00 po dokonaniu wyboru przez studentów Erasmusa. 

 

Uwaga!

W ramach przedmiotów do wyboru studenci mogą również realizować tutorial Ekonomia w Tutoringu Akademickim. Na tutoriale można aplikować, wysyłając zgłoszenie na adres tutoringwe@ug.edu.pl w terminie od 15.09 do 21.09 2021 r. Więcej szczegółów, w tym zasady rekrutacji, znaleźć można na stronie internetowej: https://ekonom.ug.edu.pl/web/studenci/index.html?lang=pl&ac=tutoring_na_we

 

Poniedziałek, 27.09.2021r., godz. 15.00 – rozpoczęcie zapisów na przedmioty do wyboru (pdw), dla kierunków: ekonomia i msg na studiach niestacjonarnych

  • 3 rok niestacjonarnych studiów I stopnia (3 NS1 EK,MSG)
  • 2 rok niestacjonarnych studiów II stopnia 4-semestralnych (2 NS2-4 MSG)
  • 1 rok niestacjonarne studia II stopnia  4-semestralnych (1 NS2-4 EK, MSG)


Zapisy na przedmioty do wyboru - studia niestacjonarne trwają do 10.10.2021r. do godz. 12.00.  

Czwartek 23.09.2021r., godz. 15.00 – rozpoczęcie zapisów na przedmioty do wyboru dla studentów semestru 1. studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (1 SS2  kierunków: ekonomia i msg (oprócz studentów grupy 1 WdF (ACCA) NS2 EK).


Uwaga: Wyboru dokonują absolwenci studiów I stopnia kierunków ekonomicznych. 

Absolwenci kierunków pozaekonomicznych realizują przedmiot uzupełniający efekty uczenia się z zakresu ekonomii: Podstawy mikro- i makroekonomii. Wprowadzenie do ekonomicznych studiów II stopnia (informacja o zakwalifikowaniu kierunku studiów zostanie przekazana drogą mailową).

 

 

Zapisy na przedmioty do wyboru - studia stacjonarne trwają do dnia 29.09.2021r. do godz. 10.00.

 

 

Zapisy na przedmioty ogólnospołeczne

 

Środa 22.09.2021r., godz. 15.00 - rozpoczęcie zapisów na przedmioty ogólnospołeczne

 2 EK, MSG SS1: socjologia, gospodarka a środowisko, psychologia społeczna

Środa, 29.09.2021r., godz. 12.00 – rozpoczęcie zapisów na przedmioty ogólnospołeczne

• 2 EK, MSG NS1: socjologia, gospodarka a środowisko, psychologia społeczna


Zapisy na przedmioty ogólnospołeczne - studia stacjonarne trwają do dnia 29.09.2021r. do godz. 10.00.

Zapisy na przedmioty ogólnospołeczne – studia niestacjonarne trwają do dnia 6.10.2021r. do godz. 10.00.

 


 

 

Zapisy na seminaria magisterskiePoniedziałek, 27.09.2021r., godz. 15.00 - rozpoczęcie zapisów na seminaria magisterskie:

  • studia stacjonarne II stopnia (1 SS2): wszystkie specjalności

Piątek, 25.10.2021r., godz. 12.00 – rozpoczęcie zapisów na seminaria magisterskie:

  • studia niestacjonarne II stopnia (1 NS2-4): wszystkie specjalności


Zapisy na seminaria - studia stacjonarne trwają do dnia 1.10.2021r. do godz. 10.00.

Zapisy na seminaria - studia niestacjonarne trwają do dnia 3.11.2021r. do godz. 10.00.

 


 

ZAPISY NA SEMINARIA LICENCJACKIE (2 NS1 EK)Poniedziałek, 25.10.2021r., godz. 12.00 – rozpoczęcie zapisów na seminaria licencjackie (ekonomia):

•studia niestacjonarne I stopnia (2 NS1 EK)


Zapisy na seminaria - studia niestacjonarne trwają do dnia 3.11.2021r. do godz. 10.00.

 

 


 

 

Wybór modułów: Doskonalenie procesów gospodarczych lub Sprawozdawczość i audytSTUDIA NIESTACJONARNE – kierunek: ekonomia

zapisy od: 15.09.2021, godz. 12.00 zapisy do: 19.09.2021, godz. 12.00


Dotyczy wyłącznie studentów wpisanych na III semestr II roku.

 

Uwaga, logowanie do systemu możliwe jest jedynie poprzez Portal Studenta:
http://ps.ug.edu.pl

Po zalogowaniu należy wybrać w menu: "Zapisy na ekonomii".