Aktywny Samorząd - moduł II

Opublikowano 04 marca 2021 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zachęca do skorzystania z oferty pilotażowego programu „Aktywny Samorząd 2021” skierowanego do osób z niepełnosprawnościami.


W ramach programu możliwe jest m.in. wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (Moduł II). Wnioski na semestr letni można składać do 31 marca 2021 r.


Z dofinansowania w ramach Modułu I mogą skorzystać osoby z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku lub słuchu, natomiast w ramach Modułu II osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.


Środki na zadania realizowane w ramach programu „Aktywny samorząd 2021" pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Informacje o programie znajdują się na stronie www.mopssopot.pl w zakładce Aktywny Samorząd.


Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny samorząd 2021" można uzyskać w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14, tel. 58 555 15 76.