Tydzień Kobiet na UG

Opublikowano 01 marca 2021 roku

Drodzy Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego,
 
Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania Dnia Kobiet - w tym roku w formule online. W dniach 1 - 8 marca będzie możliwość wsparcia gdańskiego Centrum Praw Kobiet za pośrednictwem portalu zrzutka.pl. Pamiętajcie, każda złotówka ma znaczenie! Więcej na temat działalności CPK znajdziecie na stronie internetowej: https://cpk.org.pl/.
Zbiórka została objęta patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego.
 
Natomiast 5 marca o godz. 18:00 zapraszamy do udziału w Debacie. Gośćmi będą: Marta Typa z CPK w Gdańsku, Monika Chaber - wiceprezydentka Gdańska oraz Paulina Wronecka i Barbara Grobelna, obie prowadzące własną działalność gospodarczą. W roku to Kobiety mają głos!

Debata odbędzie się za pośrednictwem MsTeams. Aby dołączyć do debaty należy kliknąć w poniższy link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDA3ZTIwYWQtN2YzYy00OWUxLWFmNDctYmZhN2JjNDE4MjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%227c309dea-6ec2-4ad8-917f-f8ab3c71ec58%22%7d