Zaproszenie do publikacji

Opublikowano 01 czerwca 2012 roku

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do publikacji artykułów  w Zeszytach Studenckich NASZE STUDIA nr 6/2013. TERMIN PRZESŁANIA ARTYKUŁÓW – DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU !

Więcej informacji: http://www.knfm.org/naszestudia/index.htm