Wybór specjalności na studiach II stopnia

Opublikowano 27 lipca 2012 roku

Studia stacjonarne
Wybór specjalności odbywać się będzie poprzez stronę internetową Wydziału Ekonomicznego (http://ekonom.ug.edu.pl/web/studenci/index.html?lang=pl&ao=wybor_specjalnosci) w dniach 2-7 sierpnia 2012 r.
Wyniki zapisów ogłoszone zostaną 8 sierpnia 2012 r.

Studia niestacjonarne (wybór specjalności dotyczy też Studentów I roku NUSM)
Wybór specjalności odbywać się będzie poprzez stronę internetową Wydziału Ekonomicznego (http://ekonom.ug.edu.pl/web/studenci/index.html?lang=pl&ao=wybor_specjalnosci) w dniach 3-7 sierpnia 2012 r.
Wyniki zapisów ogłoszone zostaną 8 sierpnia 2012 r.