Plany zajęć, terminy egzaminów, programy studiów

 

Ważność legitymacji studenckiej

Uprzejmie informujemy,

że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464)

legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostaną ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia tj. do dnia 14 października 2021 r.


https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uchylenie-rozporzadzenia-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-niektorych-podmiotow-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19

 

 

Dla wszystkich studentów

 

 

Organizacja roku akademickiego na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2021/22

             Zmiana

Organizacja roku akademickiego na Wydziale Ekonomicznym w roku akademickim 2021/22

Studia niestacjonarne Terminarz zjazdów  - zima

Studia niestacjonarne Terminarz zjazdów - lato

I II Tydzień
Sesja   

Sesja poprawkowa