Konkursy Prac Magisterskich i Licencjackich PTE

Opublikowano 05 października 2022 roku

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku serdecznie zaprasza do udziału w corocznych konkursach prac dyplomowych o tematyce: „Współczesne problemy ekonomiczne i innowacyjność w gospodarce”. W bieżącym roku akademickim odbywa się już XXVI edycja Konkursu Prac Magisterskich im. prof. Lucjana Hofmana oraz XIX edycja Konkursu Prac Licencjackich im. prof. Witolda Andruszkiewicza.

Zgodnie z regulaminem, do Konkursów mogą być zgłoszone prace magisterskie oraz licencjackie i inżynierskie w języku polskim lub angielskim.

Do końca grudnia 2022 r. należy przesłać prace w formie elektronicznej – opcjonalnie dodatkowo papierowej - wraz z opinią promotora oraz formularzem zgłoszeniowym (zgłoszenia dokonują promotorzy prac).

Kapituła konkursowa wyłoni do końca lutego 2023 r. najlepiej ocenione prace.

Na autorów zwycięskich prac czekają nagrody ufundowane przez Wyłącznego Partnera Konkursów – PKS Gdańsk-Oliwa SA

 

Regulamin konkursów wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłaszania prac dyplomowych dostępne są na stronie internetowej www.gdansk.pte.pl/konkursy-olimpiada/konkursy-prac-magisterskich-i-licencjackich. Dodatkowych informacji udziela PTE Oddział w Gdańsku, tel. 58 301 52 46, e-mail: biuro@gdansk.pte.pl