Konkurs na najlepszą prace dyplomową

Opublikowano 06 grudnia 2021 roku

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace dyplomowe z zakresu szeroko rozumianej logistyki.

Najstarsza Katedra Logistyki w Polsce istniejąca od ponad 30-lat – Katedra Logistyki Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z partnerem Strategicznym Enea Operator sp. z o.o. ogłasza II Ogólnopolski Konkurs na prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie).

I edycja Konkursu spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród Studentów oraz Doktorantów, o czym świadczą zgłoszenia, które wpłynęły z ośrodków akademickich w całej Polsce.

Konkurs jest odpowiedzią na brak dedykowanego konkursu, organizowanego przez Uczelnię Wyższą, w którym doceniono by wkład Absolwentów w tworzenie nowych rozwiązań praktycznych z obszaru logistyki czy wkład w rozwój teorii, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości. Logistyka realizowana jest również na studiach inżynierskich, które pozwalają na jej ujęcie w wymiarze technicznym. Dlatego też nasz Konkurs dedykujemy wszystkim absolwentom, których prace związane są z szeroko rozumianą logistyką.

Studia na kierunkach związanych z logistyką są niezmiernie popularne wśród polskich Studentów, a sama logistyka jest ważnym działem gospodarki narodowej. Szczególnie w ostatnim czasie obserwujemy, jak ważną rolę odgrywają łańcuchy dostaw, procesy logistyczne oraz logistyczne myślenie i innowacyjność w tym zakresie. Mamy nadzieję, że przyjmiecie Państwo nasze zaproszenie i będziemy mogli zapoznać się z ciekawymi, innowacyjnymi i wartymi wyróżnienia w naszym Konkursie pracami.

Nasze tegoroczne zaproszenie do Kapituły Konkursu przyjęło wielu znakomitych i uznanych w środowisku logistycznym Profesorów, a Komisja Konkursowa oceniająca prace składa się z przedstawicieli najważniejszych jednostek akademickich w Polsce.

Regulamin Konkursu przewiduje nagrody pieniężne oraz wyróżnienia dla najlepszych prac.

Szczegółowe informacje znajdują się pod wskazanym linkiem: https://zar.usz.edu.pl/studenci/konkurs-katedry-logistyki