Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Opublikowano 29 listopada 2021 roku

Celem konkursu jest promowanie problematyki miejskiej, wspieranie poszukiwań twórczych w tym obszarze, praktycznych i teoretycznych, a zwłaszcza osób takie poszukiwania podejmujących na poziomie akademickim, oraz przyczynienie się do jeszcze wyższej jakości kształcenia na studiach miejskich.

Nagrodą jest recenzowana publikacja elektroniczna w serii wydawniczej Kongresu Ruchów Miejskich. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: praca licencjacka/inżynierska oraz praca magisterska.
Na zgłoszenia czekamy do 10 grudnia 2021 roku.

Ewentualne pytania proszę kierować na nasz adres: konkurs@kongresruchowmiejskich.pl 


Więcej informacji: www.kongresruchowmiejskich.pl