Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Opublikowano 24 czerwca 2021 roku

Zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA) na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką z zakresu skarbowości korporacyjnej


W konkursie mogą brać udział prace magisterskie i licencjackie poświęcone zagadnieniom skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym.


Do konkursu zgłaszać można prace obronione w latach 2019-2021.


Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

  • wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (www.pcta.pl),
  • egzemplarz pracy magisterskiej lub licencjackiej (w wersji elektronicznej),
  • kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub licencjata na podstawie zgłoszonej pracy,
  • tłumaczenie na język polski, jeżeli praca została napisana w języku obcym.


Termin składania prac upływa 31 sierpnia 2021 r.


Regulamin konkursu