Konkurs KNF

Opublikowano 03 czerwca 2020 roku

Informujemy, że trwa IX edycja Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

W związku ze stanem epidemii ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej termin nadsyłania prac konkursowych zostaje przedłużony do dnia 15 października 2020 r., a termin uroczystego ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia nagrody oraz wyróżnienia - do dnia 15 grudnia 2020 r. Umożliwiono także dokonywanie zgłoszeń na Konkurs za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego.


Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. Konkurs stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. W IX edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku. Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto. 

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419), z dopiskiem „Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej)", albo składać osobiście w kancelarii Urzędu Komisji albo za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego, do dnia 15 października 2020 r.

Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są również na stronie internetowej pod adresem www.knf.gov.pl, w dziale CEDUR - link: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy?articleId=68905&p_id=18