Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Opublikowano 27 lutego 2020 roku

Rada do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiła Konkurs o Nagrodę Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.

Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac magisterskich z wyżej wymienionego zakresu.


Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać:

  •     autorzy prac magisterskich po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora
  •     promotorzy, za zgodą autora
  •     uczelnie, za zgodą autora.


Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie obronione na uczelniach wyższych mających swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie między dniem 1 stycznia 2015 roku, a dniem 31 stycznia 2020 roku.
 
Prace magisterskie na Konkurs należy nadsyłać w terminie do dnia 31 marca 2020 roku na adres siedziby Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Warunki uczestnictwa oraz szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: malgorzata.maslana@prezydent.pl

 
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne.


Formularz zgłoszeniowy

Informacje o konkursie dostępne są w serwisie internetowym www.prezydent.pl, w zakładce Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.