Coaching na WE

Coaching i doradztwo zawodowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego


Dzisiejsza rzeczywistość społeczno-ekonomiczna – a w szczególności szybko zmieniająca się sytuacja na rynku pracy i rosnące wymagania pracodawców – sprawia, że można czuć się zagubionym i niepewnym własnej wartości. Dotyczy to nie tylko absolwentów szkół wyższych, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy, ale także pracowników z długoletnim stażem, którzy zagrożeni są wypaleniem zawodowym i demotywacją. Z jednej strony wysokie wymagania pracodawców i stosunkowo niewielka liczba atrakcyjnych ofert pracy odpowiadających naszemu profilowi może spowodować, że niektórzy studenci zaczną zadawać sobie następujące pytania: czy właściwie wybrałem kierunek studiów?; jaka jest moja „zatrudnialność” na rynku pracy (ang. employability)?; jak pokierować rozwojem własnej kariery zawodowej?; jakie są moje mocne i słabe strony? Z drugiej strony wszechobecny stres związany z koniecznością dotrzymywania terminów, nieustanna presja na wynik, ciągłe zmiany i restrukturyzacje mogą sprawić, że każdy student czy pracownik może zadawać sobie równie istotne pytania: dlaczego czuję się zdemotywowany?; czy podołam kolejnemu wyzwaniu?; dlaczego jestem coraz bardziej sfrustrowany?; co muszę zmienić, by ponownie poczuć satysfakcję ze studiów / z pracy?

Udzielenie właściwych odpowiedzi na te i podobne pytania odgrywa kluczową rolę w procesie świadomego kształtowania swojej kariery zawodowej i budowania poczucia własnej wartości. Istnieje ryzyko, że osoba, której trudno jest odpowiedzieć na powyższe pytania, może nie tylko odczuwać narastającą frustrację, ale, co gorsza, zacząć wątpić w siebie. To z kolei może doprowadzić do podjęcia błędnych decyzji (np. rezygnacja z pracy czy odrzucenie pozornie nieatrakcyjnej oferty pracy), co w konsekwencji może negatywnie wpłynąć nie tylko na realizację naszych planów zawodowych, ale również na indywidualne poczucie spełnienia. Dlatego tak istotne jest, aby każdy (obecny i przyszły) pracownik był w stanie stawić czoło powyższym wyzwaniom. Bardzo pomocny jest w tym procesie coaching i szeroko rozumiane doradztwo zawodowe. Rozmowa (interakcja) z doświadczonym doradcą może pomóc określić, w jaki sposób kierować swoim rozwojem czy zrozumieć, gdzie leży źródło naszej demotywacji i niezadowolenia.        

Odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez studentów i pracowników i zważywszy na ważkość zagadnienia, na Wydziale Ekonomicznym podjęto decyzję o umożliwieniu wszystkim zainteresowanym skorzystania z coachingu. Oferta skierowana jest zarówno do pracowników naukowych i administracyjnych, jak i do studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego i innych wydziałów UG.

Doradztwem zajmuje się dr hab. Piotr Zientara, profesor UG pracujący na Wydziale Ekonomicznym. Profesor Zientara posiada dyplom magistra rozwoju zasobów ludzkich (ang. Human Resource Development) Kolegium Europejskiego w Brugii i doświadczenie w pracy w sektorze prywatnym (jako kierownik działu rekrutacji). Na wydziale prowadzi wykłady m.in. z przedmiotu gospodarowanie kapitałem ludzkim. Ponadto jest autorem wielu publikacji naukowych z dziedziny HR i powiązań między zarządzaniem zasobami ludzkimi i społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). W szczególności jego artykuły ukazały się w takich czasopismach jak Human Resource Development International, Industrial Relations: A Journal of Economy and Society i Journal of Sustainable Tourism. W 2014 roku ukazała się monografia autorstwa profesora zatytułowana „Human Resource Management in Emerging Economies” nakładem oficyny wydawniczej Routledge (Taylor & Francis Group).      

Mamy nadzieję, że niniejsza inicjatywa okaże się pomocna i zostanie życzliwie przyjęta przez zainteresowanych.
Konsultacje odbywają się w poniedziałki w godz. 11.30 – 13.00 (lub w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu drogą e-mailową: piotr.zientara@ug.edu.pl )