Competition for the best diploma thesis

Posted on 2021-06-21

Już po raz kolejny Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni.


Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach:

  • praca dyplomowa inżynierska lub magisterska,
  • praca dyplomowa doktorska.


Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem Miasta Gdyni, podnoszeniem jego konkurencyjności oraz posiadać związek z przyjętymi przez samorząd Miasta planami i programami.


W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, których obrona odbyła się w okresie poprzedzającym datę ogłoszenia Konkursu tj. w okresie między: 01 stycznia 2016 r., a 30 września 2021 r.  Do Konkursu można zgłaszać prace obronione na ocenę bardzo dobrą lub wyższą, jeżeli dana uczelnia dysponuje inną skalą ocen.


Prace konkursowe (wersja drukowana oraz elektroniczna wersja PDF) wraz z załącznikami należy nadesłać pocztą  do
dnia 30 września 2021 roku.Autorom najlepszych prac dyplomowych przyznawane są nagrody:

  • w kategorii prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich – nagroda finansowa w wysokości 5 000,00 PLN,
  • w kategorii prac dyplomowych doktorskich – nagroda finansowa  w wysokości 5 000,00 PLN.

 


Więcej informacji: https://www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl/pl/koleja/