Competition for the best master's thesis

Posted on 2021-06-15

Rada do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP ogłosiła drugą edycję Konkursu o Nagrodę Rady na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.

Celem Konkursu jest uhonorowanie absolwentów szkół wyższych, którzy z sukcesem obronili swoje prace magisterskie dotyczące uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce. Inicjatywa ta ma również docenić rolę promotorów tych prac, którzy efektywnie opiekując się magistrantami przyczynili się do ich sukcesu.


Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać:

  • autorzy prac magisterskich po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora,
  • promotorzy, za zgodą autora,
  • uczelnie, za zgodą autora.


Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie obronione na uczelniach wyższych mających swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie między dniem 1 stycznia 2016 roku, a dniem 28 lutego 2021 roku.


Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 30 czerwca 2021 roku do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
drogą mailową na adres: konkurs.przedsiebiorczosci@prezydent.pl
lub tradycyjną pocztą na adres: ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa.

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu
oraz Formularzu Zgłoszeniowym,
które dostępne są również w serwisie www.prezydent.pl, w zakładce Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.


Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne w następującej wysokości:

  • za zajęcie pierwszego miejsca - 10 tysięcy złotych brutto;
  • za zajęcie drugiego miejsca - 7 tysięcy złotych brutto;
  • za zajęcie trzeciego miejsca - 4 tysiące złotych brutto.