Competition for the best diploma thesis

Posted on 2020-12-08

Zapraszamy do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace dyplomowe z zakresu szeroko rozumianej logistyki.

Obchodząca w tym roku 30-lecie istnienia, będąca jednocześnie najstarszą Katedrą Logistyki w Polsce – Katedra Logistyki Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z partnerem Strategicznym Enea Operator sp. z o.o. ogłasza I Ogólnopolski Konkurs na prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie).

Do tej pory Studenci i Absolwenci kierunków logistycznych, nie mieli dedykowanego konkursu, organizowanego przez Uczelnię Wyższą, w którym doceniono by ich wkład w tworzenie nowych rozwiązań praktycznych z obszaru logistyki czy wkład w rozwój teorii, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości. Logistyka realizowana jest również na studiach inżynierskich, które pozwalają na jej ujęcie w wymiarze technicznym. Dlatego też Konkurs dedykowany jest wszystkim absolwentom, których prace związane są z szeroko rozumianą logistyką.

Zaproszenie do Kapituły Konkursu przyjęło wielu znakomitych i uznanych w środowisku logistycznym Profesorów, a Komisja Konkursowa oceniająca prace składa się z przedstawicieli najważniejszych jednostek akademickich w Polsce.

Regulamin Konkursu przewiduje nagrody pieniężne oraz wyróżnienia dla najlepszych prac.


Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2021 r.

Szczegóły Konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://zar.usz.edu.pl/studenci/konkurs-katedry-logistyki/#1607011037346-5-8