LOT Polish Airlines competition

Posted on 2020-11-05

Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły pierwszą edycję konkursu na pracę dyplomową z zakresu lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo. Konkurs organizowany jest z okazji jubileuszu „90 LAT PLL LOT”. Skierowany jest do absolwentów wszystkich uczelni studiów I i II stopnia. Do wygrania są nagrody pieniężne, bilety lotnicze i płatne staże u narodowego przewoźnika.

Zagadnienia prac dyplomowych
Zagadnienia, do zbadania których zaproszono uczestników konkursu, to między innymi: determinanty i źródła konkurencyjności linii lotniczych, modele biznesowe linii lotniczych, nowoczesne technologie w sektorze lotniczym, sektor lotniczy a konkurencyjność gospodarki narodowej, wykorzystanie Big Data i zaawansowanej analityki w optymalizacji procesów biznesowych w sektorze usług lotniczych, nowoczesne metody kształcenia załóg lotniczych, rola transportu w rozwoju turystyki, aspekty finansowe transportu lotnicze, prawno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju lotnictwa. Oznacza to, że do udziału w konkursie mogą przystąpić studenci kierunków nie tylko technicznych, ale także m.in. turystycznych, marketingowych oraz socjologicznych.

Kto może wziąć udział w konkursie LOT
W konkursie mogą wziąć udział studenci studiów I lub/i II stopnia uczelni zarówno publicznych, jak i niepublicznych na terenie Polski, którzy obronili pracę dyplomową w roku akademickim 2019/2020. Praca konkursowa musi dotyczyć lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo. Konkurs będzie prowadzony w dwóch kategoriach: na pracę licencjacką lub inżynierską oraz na pracę magisterską. Zgłaszane prace mogą być napisane w języku polskim i angielskim.

Aby wziąć udział w konkursie obronione prace, wraz z kompletem dokumentów należy wysłać w terminie najpóźniej do 11 listopada 2020 roku na adres: konkurs.lot@pb.edu.pl. Wytyczne odnośnie wymaganej dokumentacji pracy konkursowej oraz regulamin można znaleźć na stronie: www.lot.com/pl/pl/konkurs.

Nagrody
Jury w grudniu 2020 roku ogłosi trzech zwycięzców w dwóch kategoriach. Laureaci mogą liczyć na płatny trzymiesięczny staż w LOT. Ponadto autorka/autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 PLN i dwuosobowy bilet lotniczy na wybranej trasie LOT-u. Nagrodą za zajęcie II miejsca będzie bilet dla dwóch osób na wybranej trasie LOT-u, zaś za III miejsce bilet dla jednej osoby na dowolnej trasie LOT-u.

Pełny regulamin znajduje się na stronie Organizatora.
Informacje pochodzą ze strony: www.lot.com


Kontakt:
Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
ul. 17 Stycznia 43
02-146 Warszawa
konkurs.lot@pb.edu.plWięcej konkursów naukowych znajduje się tutaj. W aktualnościach cyklicznie pojawiają się zestawienia konkursów na prace dyplomowe.